Peirianneg Gweithgynhyrchu Uwch - Chwaraeon Moduro (Diploma Atodol a Diploma)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs dwy flynedd hwn yw rhoi cefndir technegol ac academaidd i ddysgwyr a fydd yn gyfle iddynt gael mynediad i amrywiaeth o yrfaoedd a symud ymlaen i raglenni prifysgol cysylltiedig megis HND/BSc Chwaraeon Moduro a Pheirianneg Fodurol.

Bydd dysgwyr yn astudio’r egwyddorion mwy cymhleth yn y maes peirianneg hwn wrth gyflawni gweithgareddau atgyweirio a diagnostig ar y cydrannau cysylltiedig. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Cymwysiadau gwyddor cerbydau a mathemateg
  • Arferion gweithdy chwaraeon moduro
  • Arferion proffesiynol a logisteg ar gyfer chwaraeon moduro
  • Systemau dechrau a gwefru trydanol cerbydau
  • Swyddogaeth systemau chwistrellu petrol a’u gweithredu
  • Gweithredu a phrofi systemau tanio electronig cerbydau

Diweddarwyd Chwefror 2021

Gofynion Mynediad

Bydd ymgeiswyr yn meddu ar bedair gradd C ar lefel TGAU gan gynnwys mathemateg a Saesneg.

Byddwn yn ystyried dilyniant o gyrsiau modurol lefel ganolradd ochr yn ochr â chymwysterau TGAU neu gymwysterau cyfwerth Sgiliau Hanfodol Cymru.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir gwybodaeth a sgiliau trwy sesiynau yn yr ystafell ddosbarth lle cewch eich annog i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr a hefyd mewn gweithdai Modurol a Chwaraeon Moduro realistig trwy ddefnyddio arddangosiadau ymarferol a thasgau gweithio realistig.

Asesir dysgwyr yn bennaf trwy ddefnyddio datblygiad aseiniadau, a ategir yn aml gan weithgareddau ymarferol wedi’u cofnodi a gynhelir yn y ddau weithdy y manylir arnynt uchod.

Cyfleoedd Dilyniant

Trwy ddefnyddio’r pwyntiau UCAS cysylltiedig, prif nod y cwrs yw helpu dysgwyr i symud ymlaen i raglenni Addysg Uwch cysylltiedig mewn prifysgolion, fel arfer y cyrsiau HND/BSc mewn cymwysiadau Modurol a Chwaraeon Modur ac yna yn y pen draw i gyflogaeth ar lefel technegydd yn y sectorau cysylltiedig hyn a’r diwydiannau ehangach.

Fel arall, gall dysgwyr symud ymlaen yn uniongyrchol i gyflogaeth lle gallant wedyn ddewis cwblhau’r fframwaith Prentisiaeth cysylltiedig mewn Atgyweirio a Chynnal a Chadw Cerbydau Modur.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

Llyfr ‘Fundamentals of Motor Vehicle Technology’ L1-3 (£30)
Oferôls ac esgidiau blaen dur sy’n cydymffurfio â safonau diogelwch EN345-1 (£40)
Deunydd Swyddfa Amrywiol (gan gynnwys cyfrifiannell wyddonol) (£15)

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No