Technolegau Peirianneg (Diploma Technegol Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn (cyfwerth â thair Safon Uwch) yn canolbwyntio’n bennaf ar beirianneg fecanyddol. Mae’n gymhwyster a gydnabyddir gan ddiwydiant sy’n rhoi’r sgiliau academaidd ac ymarferol sydd eu hangen arnoch ar gyfer nifer o ddiwydiannau peirianneg modern.

Mae rhai meysydd astudio’n cynnwys:

  • Mathemateg peirianneg
  • Egwyddorion mecanyddol a thrydanol e.e. ffiseg
  • Egwyddorion cynnal a chadw
  • Gwyddor deunyddiau
  • Niwmateg
  • Cynllunio gyda chymorth cyfrifiadur 
  • Weldio a pheiriannu.

24/10/22

Gofynion Mynediad

Pum gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys mathemateg haen ganolradd/uwch a phwnc gwyddoniaeth.

Bydd Saesneg Iaith yn ddelfrydol, ond bydd y Coleg yn rhoi cyfle i chi ddod i wersi ailsefyll fel rhan o’ch amserlen.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae nifer o’r unedau craidd yn gyffredin ar draws gwahanol deitlau peirianneg ac maen nhw’n cynnwys: iechyd a diogelwch, mathemateg, gwyddoniaeth, peirianneg cynnal a chadw, technoleg weldio, pŵer hylif, drafftio gyda chymorth cyfrifiadur, cyfathrebu peirianneg a phrosiect uwch peirianneg ar gyfer llwyddiant yn yr unedau arbenigol a’r gweithle peirianneg.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cymhwyster hwn yn denu pwyntiau UCAS a fydd yn rhoi modd i chi symud ymlaen i radd prifysgol neu brentisiaeth gradd. Mae dysgwyr sy’n cwblhau’r cwrs wedi symud ymlaen i Brifysgol Abertawe, Prifysgol Brunel, Prifysgol Plymouth, Prifysgol Caerdydd, Prifysgol De Cymru a Phrifysgol Aberdeen i astudio ar gyfer y B.Eng mewn Peirianneg Fecanyddol a Pheirianneg Drydanol/Electronig a graddau gyrfaoedd eraill, neu maen nhw wedi sicrhau prentisiaethau gyda chwmnïau fel Tata Steel, Sumitumo a GE Aviation.

Yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gallech ddewis cwrs HND mewn Peirianneg Drydanol neu Beirianneg Fecanyddol.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No