Peirianneg Drydanol ac Electronig HND

Amser llawn, HE
Lefel 5
HND
Tycoch
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

logo

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs hwn yn addas i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn peirianneg drydanol/electronig, gyda chyfrifoldeb am ddylunio, gosod, comisiynu a gweithredu gwasanaethau peirianneg.

Diweddarwyd Rhagfyr 2022

Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen ymholiad Addysg Uwch    

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Un o’r canlynol:

 • Mynediad i’r Diploma AU - Pas
 • Safon Uwch - DD/EEE
 • BTEC Diploma Lefel 3 - PPP

A gradd C mewn Mathemateg a phwnc Gwyddoniaeth ar lefel TGAU. 

Dull Addysgu’r Cwrs

Modiwlau’r flwyddyn gyntaf yw:

Lefel 4

 • mathemateg
 • cymwysiadau peirianneg a sgiliau astudio
 • egwyddorion trydanol ac electronig
 • dylunio gododiadau trydanol
 • micros, perifferolion a rhyngwynebau
 • dynameg, rheolaeth ac offeryniaeth

Modiwlau'r ail flwyddyn yw:

Lefel 5

 • PLCs a rheolaeth
 • prosiect grŵp
 • prosesau signalau digidol a chyfathrebu
 • rheoli, arloesi a chynaliadwyedd
 • pŵer trydanol
 • damcaniaeth egwyddorion trydanol

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cymhwyster yn agor cyfleoedd gyrfa mewn ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu symud ymlaen i’r cwrs BEng ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Sut i wneud cais

Bydd angen i chi wneud cais drwy UCAS (cod UCAS yw 2H99)

Cliciwch yma i wneud cais

Achrediad Dysgu Blaenorol

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld yn y Swyddfa Academaidd | PCDDS

Ffioedd dysgu’r cwrs hwn yw £9000. Mae’r Coleg yn cynnig bwrsari gwerth £1000 tuag at hyn ar gyfer cyrsiau amser llawn.

I gael gwybodaeth am gymorth ariannol, gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn h.y.:

 • teithio i’r Coleg, neu’r lleoliad, ac yn ôl
 • costau llungopïo, deunydd swyddfa ac offer (e.e. ffyn USB)
 • argraffu a rhwymo
 • gynau ar gyfer seremonïau graddio

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodwyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.