Peirianneg Drydanol ac Electronig HND

Trosolwg o’r Cwrs

logo

Hyd: Dwy flynedd

Mae’r cwrs hwn yn addas i’r rhai sydd â diddordeb mewn gyrfa mewn peirianneg drydanol/electronig, gyda chyfrifoldeb am ddylunio, gosod, comisiynu a gweithredu gwasanaethau peirianneg.

Diweddarwyd Ionawr 2021

Cliciwch yma i lenwi ein ffurflen ymholiad Addysg Uwch    

Gofynion Mynediad

Un o’r canlynol:

 • Mynediad i’r Diploma AU - Pas
 • Safon Uwch - DD/EEE
 • BTEC Diploma Lefel 3 - PPP

A gradd C mewn Mathemateg a phwnc Gwyddoniaeth ar lefel TGAU. 

Mae Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn croesawu ceisiadau ar sail dysgu blaenorol. Mae rhagor o fanylion i’w gweld ar eu gwefan.

Dull Addysgu’r Cwrs

Modiwlau’r flwyddyn gyntaf yw:

Lefel 5

 • damcaniaethau egwyddorion trydanol
 • pŵer trydanol
 • PLCs a rheolaeth

Modiwlau’r ail flwyddyn yw:

Lefel 5

 • rheoli, arloesi a chynaliadwyedd
 • prosiect grŵp
 • cyfathrebu a phrosesu signalau digidol

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’r cymhwyster yn agor cyfleoedd gyrfa mewn ymgynghori, contractio a gweithgynhyrchu yn y sector cyhoeddus a’r sector preifat. Bydd myfyrwyr hefyd yn gallu symud ymlaen i’r cwrs BEng ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant.

Gwybodaeth Ychwanegol

Cod cwrs UCAS: 2H99

Ffioedd dysgu’r cwrs hwn yw £9000. Mae’r Coleg yn cynnig bwrsari gwerth £1000 tuag at hyn ar gyfer cyrsiau amser llawn sy’n dechrau ym mis Medi 2020.)

I gael gwybodaeth am gymorth ariannol, gan gynnwys benthyciadau ffioedd dysgu a grantiau ffioedd, ewch i www.cyllidmyfyrwyrcymru.co.uk

Mae’n bosibl y bydd costau ychwanegol cysylltiedig â’r cwrs hwn h.y.:

 • teithio i’r Coleg, neu’r lleoliad, ac yn ôl
 • costau llungopïo, deunydd swyddfa ac offer (e.e. ffyn USB)
 • argraffu a rhwymo
 • gynau ar gyfer seremonïau graddio

*Sylwch fod y ffioedd dysgu a nodwyd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21 a gallent gynyddu ar gyfer blynyddoedd astudio yn y dyfodol. Ewch i wefan y brifysgol i gael rhagor o wybodaeth.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No