Y Celfyddydau Perfformio (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs blwyddyn hwn yn rhoi’r wybodaeth a’r sgiliau i chi mewn amrywiaeth o bynciau gan gynnwys dawns, drama a chanu.

Mae ffocws ymarferol i’r cwrs a byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o brosiectau perfformio.

Cewch gyfleoedd i gyfwyno gwaith perfformio yn anffurfiol yn ogystal â chael profiad o gyflwyno o flaen cynulleidfa.

Dyma enghreifftiau o’r unedau sy’n cael eu hastudio:

  • Datblygiad proffesiynol yn niwydiant y celfyddydau perfformio
  • Gweithio yn niwydiant y celfyddydau perfformio
  • Proses gynhyrchu
  • Technegau actio
  • Perfformio dramâu wedi’u sgriptio
  • Datblygiad dawns
  • Perfformio dawns
  • Theatr gerdd

26/10/22

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Gradd D mewn unrhyw bwnc TGAU neu broffil pasio Diploma Lefel 1.

Mae parodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau perfformio yn hanfodol. Byddai profiad TGAU mewn dawns, drama neu gerddoriaeth yn fanteisiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs mewn unedau a thrwy brosiectau ymarferol mwy. Mae cyfran fawr o’r gwaith a wneir o natur ymarferol ac yn cael ei asesu’n barhaus. Nid oes unrhyw arholiadau ar y cwrs hwn.

Mae’n ofynnol i fyfyrwyr fod yn yr ystafell ddosbarth am o leiaf 15 awr yr wythnos. Gall hyn amrywio o’r naill dymor i’r llall. Ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn gall myfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau am yr wythnos gyfan ac weithiau gyda’r nos.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr sy’n cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus yn gallu symud ymlaen i’r cwrs BTEC Diploma Estynedig yn y Celfyddydau Perfformio. Neu gallai myfyrwyr astudio amrywiaeth o gyrsiau ar Lefel 3.

Gwybodaeth Ychwanegol

Caiff myfyrwyr gyfle i brofi amrywiaeth o berfformiadau a chymryd rhan mewn gweithdai gyda pherfformwyr proffesiynol.

Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu dillad perfformio du i gymryd rhan mewn sesiynau ymarferol.

Ffioedd cwrs £150 i dalu am wibdeithiau a gweithdai theatr.

Course fees of £150 cover theatre trips and workshops
 
Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No