Dosbarth 2018


Diweddarwyd 08/06/2018

Daeth ein myfyrwyr A2 rhyngwladol i seremoni raddio ym Mhas Sgeti yn ddiweddar i ddathlu eu hamser yn y Coleg. Defnyddiwyd y digwyddiad hefyd fel cyfle i gydnabod y ffaith bod 100% o’n myfyrwyr A2 rhyngwladol wedi derbyn cynigion i astudio mewn prifysgolion Grŵp Russel.

Yn ogystal â staff y Coleg, daeth gwesteiwyr Homestay i’r digwyddiad hefyd y mae myfyrwyr wedi byw gyda nhw yn ystod eu hamser yn Abertawe.  

Hoffai’r Adran Ryngwladol ffarwelio â’n myfyrwyr A2 rhyngwladol a dymuno pob llwyddiant iddynt yn y dyfodol.

Tags: