Cyfyngiadau lleol wedi’u cyhoeddi ar gyfer Abertawe, beth mae hyn yn ei olygu i’r Coleg?


Diweddarwyd 25/09/2020

Yn dilyn cyhoeddiad gan Lywodraeth Cymru heddiw (25 Medi), bydd cyfyngiadau lleol yn dod i rym ar gyfer Abertawe o 6pm, 27 Medi.

Mae staff a myfyrwyr yn gallu parhau i deithio yn ac allan o’r ardaloedd cyfyngedig er mwyn mynychu’r Coleg, ar yr amod:

  • Nad ydynt yn arddangos unrhyw symptomau Covid-19: twymyn uchel, peswch parhaus, colli neu newid i synnwyr arogli a blasu
  • Na ofynnwyd iddynt hunan-ynysu
  • Eu bod yn cadw at yr holl fesurau iechyd a diogelwch sydd wedi’u rhoi ar waith gan y Coleg. Gwyliwch y fideo hwn i gael manylion llawn y mesurau.

Bydd bysiau contract y Coleg yn parhau i weithredu yn ôl yr arfer, a bydd rhaid i fyfyrwyr wisgo gorchudd wyneb wrth deithio.

Rhaid i staff, myfyrwyr ac ymwelwyr barhau i wisgo gorchudd wyneb mewn unrhyw le cymunol y tu mewn tra byddant ar y campws. Mae rhagor o wybodaeth am orchuddion wyneb i’w gweld yma ​

I gael rhagor o wybodaeth am y cyfyngiadau lleol, ewch i wefan Llywodraeth Cymru. 

Cyfnod clo ardal Cyngor Abertawe: cwestiynau cyffredin

 

Tags: