Llwyddiant Eisteddfod Yr Urdd


Diweddarwyd 12/03/2015

Llongyfarchiadau i Katherine Ress a Emily Olsen ar ddod yn gyntaf yn Eisteddfod Cylch Uwchradd Llwchwr nos Wener 6ed Fawrth yn Ysgol Gyfun Gŵyr. Roedd Emily yn cystadlu yn yr unawd piano dan 19oed, a Katherine yn yr unawd i ferched dan 19.

Cafwyd noson hir, ond llawn adloniant, a chanmoliaeth uchel i’r ddau. Bydd yr Eisteddfod Sir yn Ysgol Gyfun Bryntawe ar yr 20fed Fawrth. Bydd Ben Anthony yn ymuno a Katherine Rees i ganu deuawd, a bydd Katherine hefyd yn canu alaw werin dan 19 yno.

Bu criw o fyfyrwyr celf Llwyn y Bryn, Tycoch a Gorseinon yn cymryd rhan yn y cystadlaethau Celf, Dylunio a Thechnoleg hefyd. Dyma oedd canlyniadau'r categori amrywiol:

Gwaith Grwp 2D dan 25
1af Robert Hughes a Dale Hanan
2il Samantha Marshall a Sonny Simoncini
3ydd Thomas Diamond a Joseph Cullen
3ydd Jennifer Banks a Tommaso Giampino

Fasiwn 19-25
1st Amy Spencer

Casgliad Celf 19-25
1st Amy Jackson
2nd Hannah Beniamous

Creu Artefact 19-25
1st Bethan Dowding
2nd Chelsea Morgan

Dylunio a Thechnoleg dan 19
1st Phoebe Daniels

Creu Artefact dan 19
1st Jeno Davies (unglazed bowl)

Celf dan 19
2nd Alice Samuel
3rd Claire Hill

Mae’r cyntaf a’r ail o bob cystadleuaeth yn mynd drwyddo i’r Eisteddfod GEnedlaethol yng Nghaerffili. Os ydynt yn dod yn 1st, 2nd neu 3rd yno bydd eu gwaith yn cael ei arddanogs yn yr Arddangosfa Celf a Dylunio ar y maes tan ddiwedd mis Mai.

Byddant yn ymuuno a Jacqueline Morgan sy’n cystadlu yn y categori Coginio rhwng 19 a 25, a Ffion Spiller, Megan Hayler a Georgia Howell fydd mewn cystadlaethau trin gwallt. Pob lwc i’n holl fyfyrwyr!

Tags: