Marciau llawn i’n mathemategwyr Rhyngwladol


Diweddarwyd 05/12/2018

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal rhagbrawf rhyngwladol ar gyfer Uwch Dîm yr Her Fathemateg, cystadleuaeth a gydlynir gan Ymddiriedolaeth Mathemateg y Deyrnas Unedig ac a noddir gan Rolls Royce.

Roedd dros 1,200 o dimau wedi cymryd rhan eleni a daeth y myfyrwyr Rhyngwladol Jonas, Faye, Jasmine a Tony, sydd i gyd yn dod o Tsiena, yn gyntaf yn eu rhagbrawf nhw.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i’n myfyrwyr Rhyngwladol ennill y bencampwriaeth ranbarthol. Byddan nhw nawr yn symud ymlaen i’r rowndiau terfynol cenedlaethol yn Llundain ym mis Chwefror.

Perfformiad a chanlyniad gwych gan bawb!

Tags: