Rhaglen hyfforddi athrawon yn llwyddiant


Diweddarwyd 07/12/2018

Yn ddiweddar, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu athrawon o Zhuzhou, Hunan, Tsieina i gymryd rhan mewn rhaglen hyfforddi fer.

Roedd ein gwesteion o Tsieina wedi arsylwi ar amrywiaeth o ddosbarthiadau Safon Uwch gwahanol a sesiynau wedi’u haddysgu ac roeddent hefyd wedi cymryd rhan mewn digwyddiad cyfnewid diwylliannol, gyda rhai o’n myfyrwyr Tsieineaidd presennol yn gwneud gwaith cyfieithu ar y pryd.

Hoffai’r tîm Rhyngwladol ddiolch i bawb a helpodd gyda’r rhaglen ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu rhagor o athrawon o Tsieina yn y Flwyddyn Newydd.

Tags: