Prentisiaeth Sylfaen Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau Modur (L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs dwy flynedd hwn ar gyfer y rhai a hoffai ddilyn gyrfa ym maes cerbydau modur.
Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Iechyd a diogelwch
  • Systemau trawsyrru
  • Injans
  • Llywio a breciau
  • Systemau trydanol.

Diweddarwyd Rhagfyr 2019

Gofynion Mynediad

Gradd D neu uwch mewn pedwar pwnc TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Gynnal a Chadw Cerbydau Ysgafn (Lefel 1).

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch hefyd yn astudio sgiliau hanfodol mewn rhifedd, cyfathrebu a llythrennedd digidol.
Byddwch yn dod i’r Coleg am un diwrnod yr wythnos, a byddwch yn treulio’r pedwar diwrnod arall mewn hyfforddiant yn y swydd.

Cyfleoedd Dilyniant

Prentisiaeth Cynnal a Chadw ac Atgyweirio Cerbydau (Lefel 3) sy’n hanfodol i weithio fel technegydd modurol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

Gwerslyfr arbenigol ‘Fundamentals of Motor Vehicle Technology’ L1-3 (ISBN=978 1 4085 15181)
Oferôls ac esgidiau blaen dur sy’n cydymffurfio â safonau diogelwch EN345-1.

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No