AAT Cadw Cyfrifon Lefel 3 (Tystysgrif Uwch)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r lefel hon yn cyflwyno tasgau cyfrifeg mwy cymhleth, fel paratoi cyfrifon terfynol ar gyfer unig fasnachwyr a phartneriaethau a chyfrifiadau a ffurflenni TAW.

Ychwanegwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol dylai myfyrwyr feddu ar ddwy radd A-C ar lefel TGAU, ac o bosib AAT Lefel 2 mewn Cadw Cyfrifon neu gymhwyster tebyg, ond, mae synnwyr cyffredin a gallu gyda rhifau ac amcangyfrif yn fwy pwysig.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae unedau’n cynnwys:

Cadw Cyfrifon Uwch
Cynnwys yr uned:- deall egwyddorion cyfrifeg derbyniol a chofnodi dwbl, deall dulliau cyfrifeg neu gofnodi asedau anghyfredol, cyfrifeg ar gyfer prynu asedau anghyfredol, cyfrifeg ar gyfer dibrisiad a newidiadau, cyfrifeg ar gyfer gwerthu asedau anghyfredol, paratoi ac ehangu’r fantolen brawf.

Paratoi Cyfrifon Terfynol
Cynnwys yr uned:-  deall y broses sy’n ymwneud â pharatoi cyfrifon terfynol, paratoi cofnodion cyfrifyddu o wybodaeth anghyflawn, cynhyrchu cyfrifon terfynol ar gyfer unig fasnachwyr, deall gofynion cyfrifyddu a deddfwriaethol partneriaethau, paratoi datganiad cyfrif dyraniadau elw neu golled, paratoi datganiad sefyllfa ariannol yn ymwneud â phartneriaeth.

Treth anuniongyrchol
Cynnwys yr uned: - deall rheoleiddiadau TAW, cwblhau ffurflenni TAW yn gywir ac yn brydlon, deall cosbau TAW ac addasu ar gyfer gwallau blaenorol, cyfleu gwybodaeth TAW.

Gallai’r cwrs gael ei ariannu gan ein Cynllun Prentisiaeth neu’r Cynllun Sgiliau ar gyfer Diwydiant – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen a chwblhau cymhwyster llawn AAT Lefel 2 neu ddechrau cwrs AAT Lefel 3. Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi Gofrestru AAT

£  44                       

Ffi Arholiad tua  

£135   ar gyfer yr holl arholiadau sy’n cael eu hastudio yn ystod y flwyddyn                              

Gallai’r cwrs gael ei ariannu gan Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.