Cymdeithas Technegwyr Cyfrifyddu (AAT) – Tystysgrif Sylfaen Lefel 2 mewn Cadw Cyfrifon

Rhan-amser
Lefel 2
AAT
Plas Sgeti
One year part time delivered on a Tuesday from October 18.00 to 21.00 or a Thursday from January 18.00 to 21.00
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae AAT - Tystysgrif mewn Cadw Llyfrau yn gymhwyster byr sy’n darparu sylfaen drylwyr mewn cadw cyfrifon ac arferion cyfrifyddu sylfaenol, gan gynnwys cofnodi dwbl. Mae’n berffaith i’r rhai sydd â gallu naturiol gyda rhifau neu eisoes yn gweithio ym maes cyllid ac yn edrych i ategu hyn gyda chymhwyster. Gyda’r cymhwyster cadw llyfrau hwn ar eich CV, byddwch mewn sefyllfa berffaith i archwilio’r opsiynau gyrfa rydych chi wedi bod eisiau erioed, naill ai fel rhan o adran gyllid cwmni mwy neu fel gweithiwr proffesiynol annibynnol.

Mae unedau’n cynnwys:-
Cyflwyniad i Gadw Cyfrifon

Mae’r uned yn cynnwys: - deall trafodion ariannol mewn system cadw cyfrifon, prosesu trafodion cwsmeriaid, prosesu trafodion cyflenwyr, prosesu derbynebion a thaliadau, prosesu trafodion trwy’r cyfriflyfrau i’r fantolen brawf, prosesu trafodion drwy’r cyfriflyfrau.

Egwyddorion Rheolaethau Cadw Cyfrifon
Mae’r uned yn cynnwys: - deall dulliau talu, deall rheolaethau mewn system cadw cyfrifon, defnyddio cyfrifon rheoli, defnyddio’r dyddlyfr, cysoni datganiad banc â’r llyfr arian, cynhyrchu mantolenni prawf.

05/07/23

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol, dylai myfyrwyr feddu ar un neu ddwy radd A-C ar lefel TGAU, ond mae synnwyr cyffredin a dawn am rifau ac amcangyfrif yn bwysicach.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs wyneb yn wyneb yn yr ystafell ddosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol.

Asesiadau ar-lein yw’r arholiadau.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen a chwblhau cymhwyster llawn AAT Lefel 2, dechrau AAT Lefel 3 neu ymuno â’n cwrs newydd AAT Cadw Cyfrifon Lefel 3. 

Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Gofynnwch am ragor o fanylion ynghylch opsiynau cyllid.

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 11 Jan 2024 | Course Code: N2C973 ETD | Cost: £411

Level 2   Thu   6-9pm   21 weeks   Sketty Hall