AAT Tystysgrif Sylfaen mewn Cadw Cyfrifon

Trosolwg o’r Cwrs

Mae AAT Tystysgrif mewn Cadw Llyfrau yn gymhwyster byr sy’n darparu sylfaen drylwyr mewn cadw cyfrifon ac arferion cyfrifyddu sylfaenol, gan gynnwys cofnodi dwbl. Mae’n berffaith i’r rhai sydd â gallu naturiol gyda rhifau neu eisoes yn gweithio ym maes cyllid ac yn edrych i ategu hyn gyda chymhwyster. Gyda’r cymhwyster cadw llyfrau hwn ar eich CV, byddwch mewn sefyllfa berffaith i archwilio’r opsiynau gyrfa rydych chi wedi bod eisiau erioed, naill ai fel rhan o adran gyllid cwmni mwy neu fel gweithiwr proffesiynol annibynnol.

Mae unedau’n cynnwys:-
Trafodion Cadw Cyfrifon
Mae’r uned yn cynnwys: - deall trafodion ariannol mewn system cadw cyfrifon, prosesu trafodion cwsmeriaid, prosesu trafodion cyflenwyr, prosesu derbynebion a thaliadau, prosesu trafodion trwy’r cyfriflyfrau i’r fantolen brawf.

Rheolaethau Cadw Cyfrifon
Mae’r uned yn cynnwys: - deall dulliau talu, deall rheolaethau mewn system cadw cyfrifon, defnyddio cyfrifon rheoli, defnyddio’r dyddlyfr, cysoni datganiad banc â’r llyfr arian.

Diweddarwyd Mehefin 2019

Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol dylai myfyrwyr feddu ar ddwy radd A-C ar lefel TGAU, ond mae synnwyr cyffredin a gallu gyda rhifau ac amcangyfrif yn fwy pwysig.

Ar agor i fyfyrwyr o bob oedran.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy ddarlithoedd ystafell ddosbarth gan aelodau o staff cymwysedig a phrofiadol. Mae arholiadau yn asesiadau ar-lein.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu symud ymlaen a chwblhau cymhwyster llawn AAT Lefel 2, dechrau AAT Lefel 3 neu ymuno â’n cwrs newydd AAT Cadw Cyfrifon Lefel 3. Mae’r cwrs hefyd yn darparu cymhwyster y mae cyflogwyr yn chwilio amdano.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi Gofrestru AAT - £44
Ffi Arholiad – Tua £90 ar gyfer yr holl arholiadau sy’n cael eu hastudio yn ystod y flwyddyn.                              

Gellir ariannu’r cwrs hwn trwy Sgiliau ar gyfer Diwydiant 2 – gofynnwch i gael rhagor o fanylion.

Lleoliad(au):
Sketty Hall
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.