Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol - CDP

Rhan-amser
Lefel 2
Llys Jiwbilî
One week
Ymgeisiwch nawr

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn darparu hyfforddiant ac asesiad llawn ym meysydd cydosod, paratoi a gwasanaethu a chynnal a chadw parhaus.

Beth yw cynnwys y cwrs?

  • Iechyd a diogelwch yn y gweithdy
  • Pensetiau, gerau, breciau camog, hybiau a berynnau
  • Cyflwyniad i freciau disg a gwaedu hydrolig
  • Gerau hybiau mewnol
  • Cywiro olwynion ac adnewyddu sbôcs
  • Adeiladu olwynion

05/10/22

Gwybodaeth allweddol

Gofynion Mynediad

Bydd rhaid i chi fod wedi cwblhau cwrs Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol Lefel 1. Rydyn ni’n cynnig cwrs cyfunol Cynnal a Chadw Beiciau Proffesiynol Lefel 1 a 2 (dros bythefnos).

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cael ei addysgu yn ein cyfleuster arbenigol newydd. Mae’r cwrs yn para un wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener.

Bydd yr asesu’n digwydd yn nes ymlaen ar ddyddiad arall (gan gwmni allanol o’r enw Activate Cycle Academy) i Cytech Lefel 2. Bydd yr aseswr yn ymweld â’n cyfleuster hyfforddiant i gynnal yr asesiad. Byddwn ni’n rhoi’r dyddiad hwn yn ystod yr hyfforddiant.

Cyfleoedd Dilyniant

Rydyn ni hefyd yn addysgu cyrsiau cynnal a chadw e-feiciau.

Gwybodaeth Ychwanegol

Byddwn ni’n darparu beic ac offer yn ystod y cwrs. Mae cyllid CDP ar gael i dalu am gost y cwrs. I wybod rhagor ac i wirio a ydych yn gymwys ewch i Cyfrifon Dysgu Personol 

 

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 20 Nov 2023 | Course Code: ZA247 SJP8 | Cost: £0

Level 2   Mon-Fri   8.30-5pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Mon 29 Jan 2024 | Course Code: ZA247 SJP10 | Cost: £0

Level 2   Mon-Fri   8:30 - 5pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Mon 26 Feb 2024 | Course Code: ZA247 SJP27 | Cost: £0

Level 2   Mon-Fri   8:30 - 5pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Mon 18 Mar 2024 | Course Code: ZA247 SJP28 | Cost: £0

Level 2   Mon-Fri   8:30 - 5pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Mon 29 Apr 2024 | Course Code: ZA247 SJP29 | Cost: £0

Level 2   Mon-Fri   8:30 - 5pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Mon 20 May 2024 | Course Code: ZA247 SJP30 | Cost: £0

Level 2   Mon-Fri   8:30 - 5pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Mon 15 Jul 2024 | Course Code: ZA247 SJP31 | Cost: £0

Level 2   Mon-Fri   8:30 - 5pm   1 week   Jubilee Court