Dyfarniad mewn Pontio i Waith Chwarae (o’r Blynyddoedd Cynnar)

Trosolwg o’r Cwrs

Ers mis Medi 2021, mae rhaid i bawb sy'n gyfrifol am lleoliad gofal plant rhwng 0-12 oed feddu:

  • Cymhwyster gofal plant Lefel 3, a
  • Chymhwyster gwaith chwarae Lefel 3 neu ddyfarniad llai fel y cydnabyddir ar Restr SkillsActive.

Mae’r cymhwyster hwn yn seiliedig ar y Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol ar gyfer Gwaith Chwarae a bydd yn datblygu’r wybodaeth sydd ei hangen wrth weithio mewn lleoliadau gwaith chwarae. Mae’n rhoi sylw i’r damcaniaethau a’r egwyddorion chwarae a gwaith chwarae, rheoli risg a sut i gefnogi anghenion a hawliau plant i greu amgylcheddau chwarae amrywiol.

Diweddarwyd Ionawr 2023.

Gofynion Mynediad

Mae rhaid i chi fod 18 oed neu dros a fod wedi cyflawni cymhwyster blynyddoedd cynnar Lefel 3 addas fel Diploma Lefel 3 mewn Gofal Plant ac Addysg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Rhaid i ddysgwyr gyflawni dwy uned orfodol sy'n gyfanswm o 12 credyd.

  • Uned 1 - Deall y damcaniaethau sy'n sail i ymarfer gwaith chwarae
  • Uned 2 - Deall agweddau ar ymarfer gwaith chwarae

Cyfleoedd Dilyniant

Gallai cyflogaeth addas gynnwys: ymarferydd gwaith chwarae ysbyty; ymarferydd clwb gwyliau; ymarferydd clwb ar ôl ysgol; ymarferydd canolfan antur

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Tue 28 Feb 2023 | Course Code: D3A216 ETD2 | Cost: £130

Level 3   Tuesday   6 - 8pm   15 weeks   Tycoch