Sglein Gel

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu cymhwyso sglein gel i wella’r ewin naturiol heb estyniad, gan ddarparu sglein nad yw’n smwtsio ac sy’n para’n hwy a defnyddio technoleg uwch-fioled.

Mae modiwlau’r cwrs yn cynnwys:

• Iechyd, diogelwch a hylendid
• Paratoi man cleientiaid a man gwaith
• Ymgynghori â chleientiaid
• Gwrthrybuddion a gwrthweithredoedd
• Cymhwyso a thynnu sglein gel
• Ffurfiant y croen
• Cyngor ôl-ofal

Diweddarwyd Tachwedd 2018

Gofynion Mynediad

Dylai myfyrwyr fod â chymhwyster Triniaethau Dwylo Lefel 2.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y tiwtor yn arddangos y driniaeth, a bydd dysgwyr wedyn yn ymarfer y driniaeth ar eu model gan ddefnyddio lliw a sglein gel Ffrengig. Bydd dysgwyr yn dysgu sut i dynnu’r sglein gel yn ddiogel ac yn effeithiol. Caiff dysgwyr eu hasesu ar eu technegau ymarferol a thrwy asesiad ysgrifenedig.

Cyfleoedd Dilyniant

Bydd myfyrwyr yn gallu darparu gwasanaeth sglein gel uwch-fioled i’w cleientiaid. Efallai y bydd myfyrwyr am wneud cais i astudio cwrs harddwch rhan-amser neu amser llawn yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i bob myfyriwr ddod i sesiwn arweiniad gorfodol cyn cofrestru. Ffoniwch ni ar 01792 284049 i gael dyddiadau ac amserau. Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo trwser du hyd llawn, esgidiau du caeedig gwastad a thop/tiwnig du plaen.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No