Therapi Tylino Chwaraeon - Diploma

Trosolwg o’r Cwrs

Mae tylino chwaraeon yn arbenigol oherwydd mae’n ymwneud â defnyddio technegau tylino ar fannau penodol o’r corff ac yn ateb anghenion unigol penodol gan gynnwys adsefydlu yn dilyn triniaeth feddygol ar gyfer anaf.

Diweddarwyd Awst 2018

Gofynion Mynediad

Bydd y cwrs hwn yn addas i fyfyrwyr hŷn ag addysg gyffredinol dda. Rhaid bod gennych agwedd gadarnhaol at y therapi a’r gallu i weithio fel aelod o dîm proffesiynol. Mae ymddangosiad personol wedi’i gyflwyno’n dda yn hanfodol. Dylai myfyrwyr fod yn 18 oed neu hŷn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn astudio:

  • Anatomeg a ffisioleg ar gyfer tylino chwaraeon
  • Egwyddorion iechyd a ffitrwydd
  • Deall egwyddorion camweithrediad y feinwe feddal
  • Arferion proffesiynol ym maes tylino chwaraeon
  • Triniaethau tylino chwaraeon

Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o asesiadau ymarferol ynghyd ag asesiadau ysgrifenedig a phrofion allanol. Bydd portffolio o dystiolaeth yn cael ei gynhyrchu.

Mae disgwyl i ymgeiswyr gymryd rhan mewn profiad gwaith ym maes Tylino Chwaraeon ar gyfer digwyddiadau ar raddfa fawr. Gall hyn gynnwys digwyddiadau chwaraeon tîm neu unigol.

Byddwch yn dod i’r Coleg un noson yr wythnos rhwng 6pm a 9pm am 34 wythnos. Bydd disgwyl i chi wneud o leiaf dair awr yr wythnos o astudio annibynnol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i Dystysgrif Lefel 4 mewn Tylino Chwaraeon a gweithio ochr yn ochr â staff meddygol neu ymarferwyr tylino chwaraeon. Yn ogystal, gallech symud ymlaen i bractis preifat, canolfannau iechyd a ffitrwydd a chlybiau chwaraeon. Gallai’r cwrs hwn arwain at radd mewn Gwyddor Chwaraeon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Rhaid i fyfyrwyr ddod i sesiwn arweiniad gorfodol cyn cofrestru. Bydd yn ofynnol i fyfyrwyr brynu eu cit/iwnifform eu hunain (byddwn yn rhoi’r rhestrau cit yn ystod y sesiwn arweiniad).
Costau:
Iwnifform: Crys polo Coleg Gŵyr Abertawe tua £10 (rhaid i fyfyrwyr brynu eu trwser tracwisg du eu hunain)
Cit: tua £13.40
Portffolio: tua £10

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.