VTCT Diploma mewn Aromatherapi

Trosolwg o’r Cwrs

Mae hwn yn gymhwyster galwedigaethol sy’n cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel Aromatherapydd. Mae’r unedau gorfodol yn cynnwys y canlynol:

  • Darparu aromatherapi ar gyfer therapïau cyflenwol
  • Arferion busnes ar gyfer therapïau cyflenwol
  • Gwybodaeth o anatomeg, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol
  • Egwyddorion ac arferion therapïau cyflenwol

Byddwch hefyd yn datblygu’ch dealltwriaeth a’ch sgiliau ymarferol i ddarparu triniaethau aromatherapi yn gymwys. Mae’r cwrs yn cynnwys amrywiaeth o asesiadau ymarferol ynghyd ag asesiadau ysgrifenedig a phrofion allanol. Bydd portffolio o dystiolaeth yn cael ei gynhyrchu.

Gofynion Mynediad

Tystysgrif L3 Tylino Swedaidd.

Bydd y cwrs hwn yn addas i fyfyrwyr hŷn ag addysg gyffredinol dda. Rhaid bod gennych agwedd gadarnhaol at y therapi a’r gallu i weithio fel aelod o dîm proffesiynol. Mae ymddangosiad personol wedi’i gyflwyno’n dda yn hanfodol. Dylai myfyrwyr fod yn 18 oed neu hŷn.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn dod i’r Coleg un noson yr wythnos rhwng 6pm a 9pm am 34 wythnos. Bydd disgwyl i chi wneud o leiaf dair awr yr wythnos o astudio annibynnol.

Cyfleoedd Dilyniant

Ar ôl cwblhau’r cwrs yn llwyddiannus gallwch symud ymlaen i gyrsiau therapi cyfannol eraill, cyrsiau Gradd Sylfaen Therapïau Uwch a Rheolaeth Sba neu gyrsiau therapi harddwch. Gall cyfleoedd cyflogaeth gynnwys sbas iechyd, salonau, llongau mordeithio, gweithio dramor ac ati.

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae costau ar gyfer y cwrs hwn yn cynnwys:

Iwnifform - £42
Cit - o £95
Portffolio - £10

Bydd rhaid i’r holl ddarpar fyfyrwyr ddod i sesiwn arweiniad cyn cofrestru.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 21 Sep 2022 | Course Code: K3D010 ETC | Cost: £320

Level 3   Wednesday   5.30 - 9pm   34 weeks   Tycoch