Skip to main content

Adweitheg Lefel 3 - Diploma Available in Welsh

Rhan-amser
Lefel 3
VTCT
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
34 wythnos
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284049 (Broadway)

Trosolwg

Mae VTCT Diploma Lefel 3 mewn Adweitheg yn gymhwyster galwedigaethol sylweddol a fydd yn eich paratoi ar gyfer gyrfa fel adweithegwr. Mae’r cymhwyster galwedigaethol hwn yn cynnwys yr holl elfennau gofynnol i weithio’n effeithiol fel adweithegwr wrth ddatblygu eich dealltwriaeth a’ch sgiliau ymarferol i ddarparu gwasanaethau aromatherapi’n gymwys. 

Drwy gydol y cymhwyster hwn, byddwch yn datblygu’ch gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o anatomeg a ffisioleg berthnasol, iechyd a diogelwch, gofal cleientiaid. Byddwch yn datblygu amrywiaeth o sgiliau technegol gan roi modd i chi ddefnyddio technegau adweitheg ar gyfer ymlacio ac i hyrwyddo hunaniacháu i’ch cleientiaid. Byddwch hefyd yn datblygu sgiliau rhyngbersonol fydd yn eich cynorthwyo i gyfathrebu’n effeithiol â chleientiaid. 

  • Darparu adweitheg ar gyfer therapïau cyflenwol 
  • Egwyddorion ac arferion therapïau cyflenwol 
  • Arferion busnes ar gyfer therapïau cyflenwol  
  • Gwybodaeth o anatomeg, ffisioleg a phatholeg ar gyfer therapïau cyflenwol.

Manyleb lawn y cwrs ar wefan VTCT.

Gwybodaeth allweddol

  • Cyfweliad 
  • Bydd angen i ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt feddu ar gymhwyster ESOL Lefel 1. 

Asesiad ymarferol parhaus, arholiadau, astudiaethau achos ac aseiniadau ysgrifenedig. Bydd disgwyl i fyfyrwyr astudio gartref, gan gynnwys gwaith cwrs ysgrifenedig ac ymarferol. 

Mae cyfleoedd gyrfa fel adweithegwr yn cynnwys gweithio mewn clinigau therapi cyflenwol, ysbytai GIG, cartrefi gofal neu weithio’n annibynnol. 

Rhaid i ddysgwyr brynu cit a gwisg fel rhan o’u cwrs.   

Byddwn yn cadarnhau costau yn ystod y cyfweliad. 

Off