euroskills

Myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn cael lle yng ngharfan y DU ar gyfer Cystadleuaeth Worldskills Ewrop

Mae 14 o brentisiaid a gweithwyr proffesiynol ifanc gorau’r DU wedi cael eu dewis i gystadlu yn erbyn crème de la crème eu cyfoedion Ewropeaidd ym mhrawf pwysau sgiliau mawr cyntaf y cyfnod ôl-Brexit - EuroSkills.

Rhys Watts, Prentis Technegydd Peirianneg Electronig yng Ngholeg Gŵyr Abertawe, yw’r ieuengaf o’r tîm, sy’n cynrychioli’r DU yn y categori Prototeipio Electroneg.

Category

Electronic Engineering

Gower College Swansea student makes team UK line up for WorldSkills’ European Showdown

Fourteen of the UK’s best young apprentices and professionals have been selected to take on the crème de la crème of their European peers in the first big skills pressure test of the post Brexit era – EuroSkills.

Rhys Watts, Electronic Engineering Apprentice Technician at Gower College Swansea, is the youngest of the team, representing the UK in the Electronics Prototyping category.

Category

Electronic Engineering
Subscribe to euroskills