health and wellbeing

Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill Gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol am les staff!

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cael ei gydnabod gan Lywodraeth Cymru am safon uchel iechyd a lles ei staff trwy ennill gwobr Aur y Safon Iechyd Corfforaethol.

Wedi’i rhedeg gan Lywodraeth Cymru trwy Cymru Iach Ar Waith, y Safon Iechyd Corfforaethol yw’r nod ansawdd ar gyfer hyrwyddo iechyd yn y gweithle yng Nghymru. Mae’r safon yn cydnabod arferion da ac yn targedu materion afiechyd ataliol allweddol a blaenoriaethau Her Iechyd Cymru.

Gower College Swansea has achieved Gold in Corporate Health Standard for staff wellbeing!

Gower College Swansea has been recognised by Welsh Government for the high standard of health and wellbeing of its staff through successfully achieving the Gold Corporate Health Standard award.

Run by the Welsh Government through Healthy Working Wales, the Corporate Health Standard (CHS) is the quality mark for workplace health promotion in Wales. The standard recognises good practice and targets key preventable ill-health issues and the Health Challenge Wales priorities.

Cydnabyddiaeth i staff yn nigwyddiad Gwobrau Gwasanaethau Hirdymor

Yn ddiweddar, cynhaliodd Coleg Gŵyr Abertawe ddigwyddiad llewyrchus yn Stadiwm y Liberty er mwyn anrhydeddu aelodau o staff sydd â dros 20 mlynedd o wasanaeth.

“Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i ni gynnal digwyddiad Gwobrau Gwasanaethau Hirdymor. Mae’n bwysig ein bod yn cydnabod ymrwymiad a theyrngarwch cynifer o aelodau’n staff,” meddai Cyfarwyddwr yr Adnoddau Dynol, Sarah King. “Roedd hefyd yn gyfle perffaith i arddangos côr newydd staff y Coleg am y tro cyntaf , a braf yw dweud eu bod wedi creu cryn argraff drwy berfformio mor arbennig.”

Staff recognised at Long Service Awards

Gower College Swansea recently held a special celebratory event at the Liberty Stadium to honour members of staff with more than 20 years’ service.

“This is the second consecutive year that we have held these Long Service Awards as we feel it is very important to recognise the dedication and loyalty of so many of our members of staff,” says Director of HR Sarah King. “It was also a perfect opportunity to showcase the College’s brand new staff choir who made their debut at the event and who gave a fantastic performance.”

Tudalennau

Subscribe to RSS - health and wellbeing