y celfyddydau

Tynnu sylw at sgiliau creadigol i fyfyrwyr

Cafodd myfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau celfyddydau creadigol a gweledol yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gyfle gwych i gwrdd â chyflogwyr a darlithwyr prifysgol yn ystod arddangosfa gyntaf erioed Design 48, a gynhaliwyd ar gampysau Gorseinon a Llwyn y Bryn.

Datblygwyd y syniad y tu ôl i Design 48 gan y Coleg ar y cyd â Rachael Wheatley o Waters Creative.

Category

Arts, Crafts and Photography

Dathlu artistiaid dawnus y Coleg

Mae rhai o ddysgwyr mwyaf talentog Coleg Gŵyr Abertawe wedi cystadlu yng Ngwobr Celf y Pennaeth, menter newydd sydd ar agor i’r rhai sy’n astudio pynciau creadigol ar Gampws Gorseinon a Champws Llwyn y Bryn.

Enillodd y myfyriwr Sylfaen Celf a Dylunio, Karen Woods, wobr aur am ei darn pensil pastel meddylgar o’r enw Plentyn o Ethiopia.

Yn seiliedig ar gyfarfod go iawn gyda’r ferch fach, dywedodd Karen: “Roeddwn i’n hoffi ei gwȇn hi a’r cynhesrwydd yn ei llygiad. Roedd hi’n berchen ar y nesaf peth i ddim ond roedd hi’n hapus ac yn annwyl iawn.”

Category

Arts, Crafts and Photography
Subscribe to y celfyddydau