Skip to main content

Y Celfyddydau Creadigol a Gweledol

Y Celfyddydau Creadigol ar Gampws Gorseinon

Rydym yn cynnig cyrsiau celf greadigol sefydledig ar lefel Safon Uwch mewn Dylunio Tecstilau, Celfyddyd Gain, Cyfathrebu Graffig a Ffotograffiaeth. Bwriedir y cyrsiau celf sylfaenol hyn i’r rhai sydd am ddilyn gyrfa ar lefel broffesiynol. Cânt eu haddysgu yn ein canolfan bwrpasol ar gyfer y Celfyddydau Creadigol a Pherfformio. Mae’r amgylchedd ysbrydoledig hwn yn rhoi modd i fyfyrwyr ddatblygu eu creadigrwydd unigryw eu hunain mewn meysydd astudio arbenigol.

Addysgir y cyrsiau trwy ddarlithoedd, gweithdai ysgogol dan arweiniad artistiaid/tiwtoriaid ac astudio annibynnol. Cefnogir y mygfyrwyr hefyd gan sesiynau tiwtorial rheolaidd a thrafodaethau grŵp.

Mae cystadlaethau’n rhoi cyfle i’r holl ddysgwyr ehangu eu harddull unigryw a datblygu profiadau allgyrsiol.

Trefnir gwibdeithiau drwy gydol y flwyddyn i arddangosfeydd cyfredol a digwyddiadau eraill o ddiddordeb.

Cynhelir arddangosfa ar ddiwedd y flwyddyn sy’n arddangos ac yn dathlu gwaith unigryw a chreadigol y myfyrwyr.

Y Celfyddydau Gweledol ar Gampws Llwyn y Bryn

Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu haddysgu ar gampws hanesyddol Llwyn y Bryn. Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Celfyddydau Gweledol amser llawn mewn Celf a Dylunio, Ffotograffiaeth, a Ffasiwn a Thecstilau. Addysgir y cyrsiau hyn gan ymarferwyr rhagorol sydd â chyfoeth o brofiad addysgu a phrofiad o fyd diwydiant.  Mae ein canlyniadau sy’n arwain y sector yn adlewyrchu hyn, gyda nifer fawr o ddysgwyr yn symud ymlaen yn rheolaidd i brifysgolion blaenllaw y Celfyddydau, a’n llwyddiant yng Nghystadleuaeth Sgiliau Cymru, lle mae dysgwyr wedi ennill Aur yng nghategorïau Cerddoriaeth, Celf a Ffasiwn.

Ar gael hefyd mae amrywiaeth o gyrsiau rhan-amser, prentisiaeth mewn Ffasiwn a Thecstilau a Gradd Sylfaen Dylunio Ffasiwn.

Chwilio am gwrs Celf, Crefft a Ffotograffiaeth

two students in lab coats in a laboratory
Celf a Dylunio Lefel 1 - Diploma

Lefel 1 BTEC Diploma

two students in lab coats in a laboratory
Darlunio

AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Golygu Digidol

Lefel 1 AGORED

two students in lab coats in a laboratory
Safon Uwch Ffotograffiaeth

Lefel 3 A Level

two students in lab coats in a laboratory
Trefnu Blodau

AGORED

Newyddion

Art, Design and Photography Summer Shows - June 2023!

Ymunwch â ni am arddangosfa anhygoel o dalent a chreadigedd yn Arddangosfa Gelf yr Haf, yn cynnwys gwaith eithriadol dysgwyr Safon Uwch a Galwedigaethol Lefel 3 o Goleg Gŵyr Abertawe!
Dyluniad patrwm arwyneb myfyriwr yn cyrraedd y rhestr fer

Dyluniad patrwm arwyneb myfyriwr yn cyrraedd y rhestr fer

Yn ddiweddar roedd myfyriwr Gradd Sylfaen Ffasiwn a Thecstilau Coleg Gŵyr Abertawe wedi cyrraedd y rhestr fer yn y gystadleuaeth idott nodedig.
Festive penguins get a makeover

Gweddnewidiad i bengwiniaid Gwledd y Gaeaf

Roedd tîm Gwasanaethau Diwylliannol Dinas a Sir Abertawe ar gampws Llwyn y Bryn wedi cysylltu â staff a myfyrwyr ar gampws Llwyn y Bryn yn ddiweddar gyda chais arbennig iawn – sef ailaddurno ac ailbeintio Pengwiniaid Gwledd y Gaeaf ar y Glannau ar gyfer llawr sglefrio’r plant.