Diploma Sylfaen Cenedlaethol e-Chwaraeon (RQF)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y cwrs dwy flynedd hwn yw darparu llwybr gyrfa i TG neu e-Chwaraeon, gan roi sgiliau i fyfyrwyr a fydd yn eu galluogi i gael gyrfa fel dylunydd gemau, technegydd, ffrydiwr a chynhyrchydd fideo, ym maes marchnata digidol, rheoli digwyddiadau, hyfforddi neu rwydweithio cyfrifiadurol.

Addysgir y cwrs yn yr ystafell ddosbarth ac fe’i hasesir trwy gyfres o aseiniadau ar gyfer pob uned.

Ychwanegwyd Gorffennaf 2020

Gofynion Mynediad

Bydd angen pum gradd C ar lefel TGAU.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd myfyrwyr yn:

 • Ennill dealltwriaeth eang o TGCh ac e-Chwaraeon a byddant yn gallu astudio meysydd dethol yn fwy manwl
 • Datblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o e-Chwaraeon a TGCh
 • Dysgu sut i sefydlu, dylunio a brandio timau, logos, nwyddau ac ati
 • Datblygu a chreu meysydd y cyfryngau cymdeithasol fel eich sianeli YouTube a Twitch eich hunain
 • Cael cyfle i gymhwyso dysgu mewn ffordd ymarferol a realistig
 • Dilyn rhaglen astudio sy’n galluogi dilyniant i addysg uwch a chyflogaeth ym meysydd TGCh, busnes a marchnata
 • Magu hyder trwy ddatblygu sgiliau dysgu annibynnol
 • Cymryd rhan mewn digwyddiadau e-Chwaraeon fel British Esports, Insomnia ac ati.

Mae’r modiwlau astudio’n cynnwys:

 • Cyflwyniad i e-Chwaraeon
 • Rhwydweithio cyfrifiadurol
 • Dylunio gemau
 • Sgiliau, strategaethau a dadansoddi e-Chwaraeon
 • Menter ac entrepreneuriaeth yn y diwydiant e-Chwaraeon
 • Iechyd, lles a ffitrwydd i chwaraewyr e-Chwaraeon
 • Cynhyrchu fideo
 • Cymwysiadau busnes e-Chwaraeon yn y cyfryngau cymdeithasol
 • Digwyddiadau e-Chwaraeon
 • Materion moesegol a chyfoes mewn e-Chwaraeon
 • Hyfforddi e-Chwaraeon
 • Darlledu wedi’i ffrydio’n fyw
 • Seicoleg ar gyfer perfformio e-Chwaraeon

Cyfleoedd Dilyniant

Yn y Coleg, gallech symud ymlaen i’r cwrs HND Cyfrifiadura Cymhwysol 

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No