Skip to main content

Cyflwyniad i e-Chwaraeon a’r Cyfryngau Cymdeithasol

Rhan-amser, GCS Training
Tycoch
Tair awr

Trosolwg

Archwilio sut mae gwahanol dimau a chwaraewyr cystadleuol e-Chwaraeon wedi defnyddio platfformau amrywiol y cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo eu talentau yn effeithiol.  Cyflwyniad i’r cyfryngau cymdeithasol, bydd y cwrs hwn yn edrych ar sut i ddefnyddio amrywiaeth o safleoedd y cyfryngau cymdeithasol fel X, Instagram, TikTok a mwy.

Gwybodaeth allweddol

Nid oes angen gofynion mynediad ffurfiol.

Wyneb yn wyneb ar gampws Tycoch.

Bydd cwblhau’r uned hon yn rhoi cyfle i chi hyrwyddo eich hun neu fusnes ar-lein a gallech symud ymlaen i’r cwrs BTEC e-Chwaraeon/Cyfrifiadura a dosbarthiadau nos.

Off