Trin Gwallt (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Yn ystod y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn datblygu’ch sgiliau trin gwallt a gweithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon masnachol. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

 • Iechyd a diogelwch
 • Cynghori ac ymgynghori â chleientiaid
 • Siampŵo, cyflyru a thrin y gwallt a chroen y pen
 • Lliwio a goleuo gwallt
 • Steilio gwallt
 • Torri gwallt merched
 • Torri a steilio gwallt dynion
 • Hyrwyddo cynhyrchion a gwasanaethau
 • Gweithio yn y diwydiant gwallt
 • Plethu / troelli gwallt.

  Byddwch hefyd yn cwblhau cymwysterau mewn mathemateg, Saesneg a chyflogadwyedd.

Diweddarwyd Hydref 2021

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Yn ddelfrydol, gradd C mewn TGAU Saesneg a Mathemateg neu Lefel 2 mewn cyfathrebu a chymhwyso rhif Sgiliau Hanfodol Cymru. Bydd gofyn i chi gwblhau asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd.

Dull Addysgu’r Cwrs

Byddwch yn dod i’r Coleg am 17 awr yr wythnos, gan dreulio amser yn y salonau a’r ystafell ddosbarth. Mae’r holl asesiadau’n barhaus ac yn cynnwys arsylwadau ymarferol a phrofion ysgrifenedig.

Cyfleoedd Dilyniant

NVQ Diploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt neu gyflogaeth mewn salon fel steilydd.

Mae cyrsiau cysylltiedig eraill yn cynnwys Technegau Arbenigwr Harddwch Lefel 2 neu Driniaethau Sba a’r Corff Lefel 3.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i’r holl fyfyrwyr brynu cit trin gwallt, iwnifform ac ati. Mae hyn oll yn costio tua £350 ac efallai y byddwch yn gallu cael gafael ar gyllid ar gyfer hyn. 

Bydd myfyrwyr sydd wedi cwblhau cwrs Lefel 1 yn gallu prynu cit ‘ychwanegol’ am tua £90 ac iwnifform newydd os bydd angen (eto, efallai y bydd myfyrwyr yn gallu cael gafael ar gyllid ar gyfer hyn).

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.