Skip to main content

Tystysgrif Lefel 1 mewn Trin Gwallt

Amser-llawn
Lefel 1
NVQ
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Un flwyddyn
Ffôn: 01792 284049 (Broadway)

Trosolwg

Yn ystod y cwrs blwyddyn hwn bydd myfyrwyr yn dechrau datblygu sgiliau trin gwallt gan gynnyws steilio, torri a lliwio gwallt, ond y prif ffocws fydd cynorthwyo mewn salon a chwblhau’r unedau canlynol: 

  • Iechyd a diogelwch 
  • Datblygu cysylltiadau gwaith effeithiol 
  • Paratoi ar gyfer gwasanaethau gwallt a chynnal mannau gwaith 
  • Chwythsychu gwallt 
  • Cynorthwyo gyda gwasanaethau lliw gwallt 
  • Plethu a throelli gwallt. 

Os bydd angen, bydd dysgwyr yn cwblhau cymwysterau TGAU pellach mewn Mathemateg a Saesneg Iaith. 

Bydd asesiadau parhaus drwy gydol y flwyddyn academaidd gan gynnwys arsylwadau ymarferol wrth weithio ar gleientiaid a phrawf amlddewis i asesu gwybodaeth theori ar gyfer pob uned.  

Gwybodaeth allweddol

  • Amrywiaeth o raddau D neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys Saesneg Iaith a Mathemateg yn ddelfrydol 
  • Bydd dysgwyr brwdfrydig ac uchel eu cymhelliant yn meddu ar sgiliau cyfathrebu ac yn gallu gweithio fel tîm.  

Byddwch yn dod i’r Coleg am 17 awr yr wythnos, byddwch chi’n treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn gweithio ar gleientiaid neu’ch modelau eich hun. Yn ogystal, bydd gwersi yn yr ystafell ddosbarth a thair awr ychwanegol os bydd angen i chi ailsefyll TGAU Mathemateg neu Saesneg Iaith.

Bydd dysgwyr yn cael cyfle i symud ymlaen i’r cwrs Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt amser llawn, neu efallai y bydd rhai dysgwyr am ddilyn prentisiaeth Trin Gwallt Lefel 2 mewn salon.

Bydd gofyn i ddysgwyr brynu cit sy’n cynnwys offer a gwisg. Bydd costau yn cael eu trafod yn ystod cyfweliad. Mae’n bosibl y bydd cyllid ar gael.

Explore in VR