Trin Gwallt (Diploma L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Yn ystod y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn datblygu’ch sgiliau trin gwallt a gweithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon masnachol. Bydd disgwyl i chi wneud profiad gwaith am un diwrnod yr wythnos yn ystod y cwrs 36 wythnos mewn salon o’ch dewis.

  • Iechyd a diogelwch
  • Ymgynghori
  • Torri creadigol
  • Technegau lliw creadigol
  • Cywiro lliw
  • Steilio a gwisgo gwallt yn greadigol
  • Gwisgo gwallt hir yn greadigol

Diweddarwyd Hydref 2021

Gofynion Mynediad

O leiaf dair gradd C neu uwch ar lefel TGAU gan gynnwys mathemateg, Saesneg ac, yn ddelfrydol, gwyddoniaeth neu gymhwyster cyfathrebu a chymhwyso rhif Sgiliau Hanfodol Cymru cyfatebol. 

Neu byddwch yn meddu ar gymhwyster cysylltiedig h.y. NVQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt gyda sgiliau trin gwallt sylfaenol da a dealltwriaeth dda o theori trin gwallt.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae’r holl unedau’n cael eu haddysgu’n fodiwlaidd ac mae’r asesiadau’n barhaus (gan gynnwys arsylwadau ymarferol a phrofion ysgrifenedig).

Cyfleoedd Dilyniant

Mae cyfleoedd cyflogaeth yn cynnwys gwaith fel uwch steilydd mewn salon, llongau mordeithio neu fel perchennog salon.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i’r holl fyfyrwyr brynu cit trin gwallt Lefel 3, iwnifform ac ati (efallai y bydd cyllid ar gael ar gyfer hyn). Mae’n bosibl y bydd gwibdeithiau’n cael eu trefnu a bydd cost o tua £90, ac arian ar gyfer gwario.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.