Cyngor ar Goronafeirws


Diweddarwyd 11/03/2020

Yn sgil yr heriau a’r ansicrwydd parhaus mewn perthynas â COVID-19, mae’r Coleg wedi penderfynnu gohirio addysgu wyneb yn wyneb i fyfyrwyr ar draws pob campws. Mae hyn hefyd yn berthnasol i glentiaid ein hyb cyflogaeth yn Ffordd y Brenin.

Rydym nawr yn addysgu ar-lein ac o bell yn unig.

Wrth wneud hyn, ein blaenoriaeth dros yr wythnosau nesaf yw cefnogi ein myfyrwyr a’n staff.

Diolch i chi am eich amynedd a’ch cydweithrediad parhaus ar adeg anodd iawn.

Cadwch yn ddiogel

Mark Jones
Pennaeth

***

Mae’r dudalen we bwrpasol hon yn cynnwys Cwestiynau Cyffredin i helpu i gefnogi ein staff, ein myfyrwyr, rhieni ac eraill ar yr adeg heriol hon. Bydd yn cynnwys dolenni defnyddiol i’r canllawiau diweddaraf gan y Llywodraeth, sefydliadau iechyd cyhoeddus a’r GIG.

Rydym yn annog yr holl staff a myfyrwyr i wirio’r dudalen we hon yn rheolaidd a dilyn ein safleoedd y cyfryngau cymdeithasol:

Trydar: @GowerCollegeSwa
Facebook: www.facebook.com/gowercollegeswansea

Tags: