Safon UG / Uwch / TGAU a Her Sgiliau - Graddau a Bennir gan y Ganolfan


Diweddarwyd 07/06/2021

Bydd Graddau dros dro a Bennir gan y Ganolfan yn cael eu rhoi i ddysgwyr ar ddydd Mercher 9 Mehefin, drwy’r post a’r e-CDU. 
 
Ni fydd y pynciau canlynol yn cyhoeddi ar 9 Mehefin, oherwydd maen nhw’n cael eu rheoleiddio yn Lloegr ac felly maen nhw’n dilyn proses wahanol: 
 
Safon UG/Uwch Cyfrifeg 
Safon UG/Uwch Electroneg 
Safon UG/Uwch Technoleg Cerdd 
Safon UG/Uwch Dawns 
Safon UG/Uwch Daeareg 
Safon UG/Uwch Hanes yr Hen Fyd 
Safon UG/Uwch Clasuron 
Tystysgrif a Diploma Troseddeg 
Prosiectau Estynedig 
TGAU Seicoleg 
 
Gweler ein Cwestiynau Cyffredin Covid i gael rhagor o fanylion (adran Gwybodaeth am Asesiadau’r Haf)

Tags: