Cynnal a Chadw Beiciau

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i selogion beicio a’i nod yw rhoi lefel dda o allu mecanyddol er mwyn cynnal a chadw beic.

Bydd yn rhoi hyder i chi wneud gwaith atgyweirio a gwasanaethu a bydd yn eich addysgu sut i wybod pryd bydd angen i chi weld technegydd hyfforddedig mwy profiadol.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys?
• Pensetiau
• Braced gwaelod
• Trên gyriant
• Gosod gerau
• Breciau
• Bothau
• Teiars a thiwbiau

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd gyda’r hwyr neu dros nifer o ddiwrnodau.

Cyfleoedd Dilyniant

Os hoffech ennill cymhwyster ffurfiol, gallwch symud ymlaen i gwrs e-feicio Cytech Technegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beiciau ac offer yn ystod y cwrs.
Mae cyllid CDP ar gael i dalu am gostau’r cwrs. I wybod rhagor ac i wirio a ydych yn gymwys, ewch i: https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudi...

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 18 Sep 2023 | Course Code: ZA247 STP48 | Cost: £0

Level N/A   Mon-Tue   9:30 - 4pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Thu 28 Sep 2023 | Course Code: ZA247 STP49 | Cost: £0

Level N/A   Thu-Fri   9:30 - 4pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Mon 6 Nov 2023 | Course Code: ZA247 SJP | Cost: £0

Level N/A   Mon-Tue   08:30 - 4pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Thu 16 Nov 2023 | Course Code: ZA247 SJP2 | Cost: £0

Level N/A   Thu-Fri   08:30 - 4pm   1 week   Jubilee Court  

Start Date: Thu 14 Dec 2023 | Course Code: ZA247 SJP3 | Cost: £0

Level N/A   Thu-Fri   08:30 - 4pm   1 week   Jubilee Court