Cynnal a Chadw Beiciau

Gallai myfyrwyr ar y cwrs hwn fod yn gymwys i gael cyllid trwy Gyfrifon Dysgu Personol (CDP) Llywodraeth Cymru. Mae CDP yn rhoi modd i chi gael mynediad at hyfforddiant rhad ac am ddim ar gyrsiau dethol, ar yr amod eich bod yn diwallu’r meini prawf cymhwystra. Edrychwch ar ein tudalen i weld a allwch wneud cais am CDP.

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i selogion beicio a’i nod yw rhoi lefel dda o allu mecanyddol er mwyn cynnal a chadw beic.

Bydd yn rhoi hyder i chi wneud gwaith atgyweirio a gwasanaethu a bydd yn eich addysgu sut i wybod pryd bydd angen i chi weld technegydd hyfforddedig mwy profiadol.

Mae’r cwrs hwn yn cynnwys?
• Pensetiau
• Braced gwaelod
• Trên gyriant
• Gosod gerau
• Breciau
• Bothau
• Teiars a thiwbiau

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs yn ein cyfleuster arbenigol newydd gyda’r hwyr neu dros nifer o ddiwrnodau.

Cyfleoedd Dilyniant

Os hoffech ennill cymhwyster ffurfiol, gallwch symud ymlaen i gwrs e-feicio Cytech Technegol.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir beiciau ac offer yn ystod y cwrs.
Mae cyllid CDP ar gael i dalu am gostau’r cwrs. I wybod rhagor ac i wirio a ydych yn gymwys, ewch i: https://gyrfacymru.llyw.cymru/cyrsiau-a-hyfforddiant/cyllido-eich-astudi...

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 24 Nov 2022 | Course Code: ZA247 STP5 | Cost: £0

Level TBC   Thursday and Friday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court  

Start Date: Thu 12 Jan 2023 | Course Code: ZA247 STP6 | Cost: £0

Level TBC   Thursday and Friday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court  

Start Date: Thu 9 Feb 2023 | Course Code: ZA247 STP20 | Cost: £0

Level TBC   Thursday and Friday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court  

Start Date: Thu 9 Mar 2023 | Course Code: ZA247 STP21 | Cost: £0

Level TBC   Thursday and Friday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court  

An interview is required

Start Date: Mon 27 Mar 2023 | Course Code: ZA247 STP29 | Cost: £0

Level TBC   Monday and Tuesday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court  

Start Date: Thu 30 Mar 2023 | Course Code: ZA247 STP30 | Cost: £0

Level TBC   Thursday and Friday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court  

Start Date: Thu 18 May 2023 | Course Code: ZA247 STP31 | Cost:

Level TBC   Thursday and Friday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court  

Start Date: Thu 22 Jun 2023 | Course Code: ZA247 STP32 | Cost: £0

Level TBC   Thursday and Friday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court  

An interview is required

Start Date: Mon 26 Jun 2023 | Course Code: ZA247 STP33 | Cost: £0

Level TBC   Monday and Tuesday   9.30 - 4pm   2 Days   Jubilee Court