Skip to main content

Cynnal a Chadw Beiciau Lefel 2 - Prentisiaeth

Prentisiaeth, GCS Training
Lefel 2
C&G
Llys Jiwbilî
18 mis
Ffôn: 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Trosolwg

Mae’r cwrs hwn yn addas i’r rhai sy’n ystyried gweithio yn y diwydiant Cynnal a Chadw Beiciau neu’r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant ac yn ystyried cyflawni cymwysterau ffurfiol.

Mae modiwlau’n cynnwys:

 • Cydosod ac addasu beiciau, ac alinio’r ffrâm
 • Setiau llaw, gerau, brêcs ymylon – tynnu, ffitio, cydosod ac addasu
 • Disgiau brêcs a gwaedu hydrolig
 • Adeiladu olwynion
 • Gwasanaethu hongiad
 • Gwybodaeth o e-feiciau
 • Iechyd a Diogelwch
 • Arferion gweithdy
 • Sgiliau Gwasanaeth Cwsmeriaid
 • Sgiliau Busnes
 • Sgiliau Gwerthu.

Gwybodaeth allweddol

Addysgir y cwrs yn ein gweithdy arbenigol Cynnal a Chadw Beiciau. 

Byddwch chi’n dod i’r Coleg ddau ddiwrnod y mis a byddwch chi’n treulio gweddill yr amser yn y gweithle perthnasol. 

Bydd asesiadau’n cael eu cynnal yn ein gweithdy a gallen nhw gael eu cynnal yn eich gweithle hefyd. 

Cymhwyster Lefel 3 Cytech Profession.

Bydd angen esgidiau diogelwch arnoch.