Dechrau Arni mewn Peintio ac Addurno

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu sut i:

 • Baratoi a chynnal man gwaith ar gyfer peintio ac addurno
 • Defnyddio cyfarpar ac offer peintio ac addurno
 • Cynnal a chadw cyfarpar ac offer peintio ac addurno
 • Paratoi arwyneb ar gyfer dodi defnyddiau arno
 • Dodi defnyddiau ar yr arwyneb sydd wedi’I baratoi.

Ychwanegwyd Rhagfyr 2018

Gofynion Mynediad

Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae modiwlau’n cynnwys:

 • Paratoi man ar gyfer addurno
 • Nodi eitemau sydd i’w symud o’r man gwaith
 • Rhoi taflenni llwch mewn man gwaith
 • Cynnal man gwaith lân a thaclus bob amser
 • Defnyddio offer llaw sy’n addas ar gyfer peintio ac addurno
 • Defnyddio offer mynediad cludadwy yn ddiogel
 • Glanhau offer a chyfarpar ar ôl eu defnyddio
 • Gwirio offer a chyfarpar am ddiffygion
 • Storio offer a chyfarpar yn gywir
 • Paratoi arwyneb penodol i’r safon ofynnol, gan ddefnyddio offer llaw neu bŵer fel sy’n briodol
 • Nodi defnyddiau i’w gosod ar arwyneb penodol wedi’i baratoi
 • Dodi defnyddiau i'r safon ofynnol ar arwyneb penodol.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei addysgu mewn gweithdy gyda sesiynau gwybodaeth ategol. Bydd gofyn i chi gynhyrchu tystiolaeth o gyflawniad i fodloni’r holl feini prawf asesu, trwy asesiad parhaus.

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs hwn drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i lwybr crefft cysylltiedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd yn ofynnol i chi wisgo esgidiau amddiffynnol ar gyfer pob sesiwn gweithdy.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 22 Sep 2021 | Course Code: VA398 EJC | Cost: £190

Level Entry 3   Wed   5.30-8.30pm   10 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course

Start Date: Wed 12 Jan 2022 | Course Code: VA398 EJC2 | Cost: £190

Level Entry 3   Wed   5.30-8.30pm   10 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course

Start Date: Wed 30 Mar 2022 | Course Code: VA398 EJC3 | Cost: £190

Level Entry 3   Wed   5.30-8.30pm   10 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course