Skip to main content

Dechrau Arni mewn Gwaith Coed Available in Welsh

Rhan-amser
Lefel Mynediad
Llys Jiwbilî
10 wythnos
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Trosolwg

Nod y cwrs nos hwn yw darparu hyfforddiant ym maes gwaith coed i unigolion sydd â diddordeb brwd mewn gwaith coed ac adeiladu. Mae’r cwrs yn cynnig trosolwg o dechnegau, offer a deunyddiau gwaith coed hanfodol. Bydd cyfranogwyr yn ennill sgiliau ymarferol a gwybodaeth trwy weithdai ymarferol, arddangosiadau rhyngweithiol, a sesiynau yn yr ystafell ddosbarth.

Erbyn diwedd y cwrs, bydd cyfranogwyr wedi ennill y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gyflawni prosiectau gwaith saer sylfaenol.

Gwybodaeth allweddol

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol. 

Addysgir y cwrs gwaith coed trwy gyfuniad o weithdai ymarferol, arddangosiadau rhyngweithiol, a sesiynau yn yr ystafell ddosbarth. Mae’r cwrs yn addas i gyfranogwyr sydd ag amserlenni prysur, gyda dosbarthiadau’n cael eu cynnal gyda’r hwyr. Yn ystod y gweithdai ymarferol, bydd myfyrwyr yn cael profiad ymarferol o ddefnyddio offer a defnyddiau gwaith coed amrywiol. Byddant yn dysgu technegau a sgiliau hanfodol trwy ymarfer dan arweiniad ac arddangosiadau dan arweiniad hyfforddwr.

Mae’r sesiynau hyn yn rhoi modd i gyfranogwyr ddatblygu eu galluoedd gwaith coed a magu hyder wrth gyflawni tasgau gwaith coed. At ei gilydd, mae’r cwrs gwaith coed gyda’r hwyr yn cynnig profiad dysgu cyflawn trwy gyfuno gwaith ymarferol, arddangosiadau rhyngweithiol, a gwaith theori.

Gallech symud ymlaen i’r cwrs amser llawn Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu - Amlsgiliau.

Off