Gofaint Arian – Gweithdy Arbenigol

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y tair sesiwn o 10 wythnos o weithdai yw annog datblygiad technegau gofaint arian uwch a rhoi cyfle i chi arbenigo yn y maes o’ch dewis. Mae’r cyrsiau yn addas i’r rhai sydd â rhywfaint o brofiad ym maes gofaint arian.

Dewiswch o blith amrywiaeth o dechnegau gosod cerrig, technegau ffurfio, enamlo, castio, colfachau, uniadau a chlasbiau ac ati. Gall myfyrwyr arbenigo mewn techneg wahanol bob 10 wythnos neu barhau â’u harbenigedd am y flwyddyn gyfan os dymunant. Mae’r gweithdai hyn yn hyblyg o ran cynnwys, i’ch galluogi i fireinio technegau gwneud gemwaith uwch. Bydd disgwyl i chi wneud rhywfaint o waith ymchwil a dylunio sy’n briodol i’ch arbenigedd.

Gall pob sesiwn 10 wythnos fod yn annibynnol o’r lleill - bydd sgiliau yn cael eu haddysgu ar gyfer pob arbenigedd yn ôl yr angen. Bydd disgwyl i fyfyrwyr weithio’n annibynnol a chynhyrchu gwaith o safon uchel.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae dilyniant drwy gydol y flwyddyn, ond mae pob cwrs Gofaint Arian yn gallu bod yn annibynnol o’r lleill – byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol ar bob cwrs yn ôl yr angen.

Darperir yr holl offer mewn gweithdy llawn cyfarpar. Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu eu harian eu hunain sydd ar gael yn www.cooksongold.com.

Bydd cost y defnyddiau yn dibynnu ar ddyluniadau unigol a dewis cerrig. Bydd o leiaf un prosiect i’w gwblhau ar bob cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi stiwdio £10

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 20 Apr 2023 | Course Code: ZE161 PLD3 | Cost: £240

Level Specialist   Thursday   12.30 - 3pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket