Gofaint Arian (Lefel 3 / Uwch)

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriad y tri chwrs 10 wythnos hyn yw annog datblygiad technegau gofaint arian a rhoi cyfle i chi ychwanegu at y sgiliau sydd eisoes gennych.

  • Cwrs 1: Technegau gosod cerrig megis gosod tiwbiau, gosod cyfwyneb a gwneud cylchyn; neu, ar lefel uwch, gemwaith gydag amryfal osodiadau.Gellir defnyddio’r gosodiadau hyn gyda cherrig ffasedog mewn gemwaith arian.
  • Cwrs 2: Byddwch yn cynhyrchu dyluniadau gemwaith mewn ymateb i ddiwylliant Cymru, gan gymryd ysbrydoliaeth o arfordir Cymru, yr iaith Gymraeg a barddoniaeth, neu gael syniadau o’r Mabinogi. Bydd myfyrwyr lefel uwch yn gallu dewis thema. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o ddefnyddiau a thechnegau, sy’n briodol i’ch lefel, i gynhyrchu gwaith gemwaith arian. 
  • Cwrs 3: Bydd y cwrs hwn yn cwmpasu defnyddio enamelau, technegau ffurfio, rhybedu a stampio a chodi a ffurfio ar lefel uwch. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fod yn arbrofol a rhoi cynnig ar wahanaol brosesau er mwyn ehangu eu sgiliau gwneud a dylunio, a chynhyrchu gemwaith o ddyluniadau wedi’u hysbrydoli gan eu gwaith ymchwil eu hunain.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae pob cwrs Gofaint Arian yn annibynnol o’r lleill – byddwch yn dysgu sgiliau sylfaenol ar bob cwrs yn ôl yr angen.

Darperir yr holl offer mewn gweithdy llawn cyfarpar. Bydd rhaid i fyfyrwyr brynu eu harian eu hunain sydd ar gael yn www.cooksongold.com.

Bydd cost y defnyddiau yn dibynnu ar ddyluniadau unigol a dewis cerrig. Bydd o leiaf un prosiect i’w gwblhau ar bob cwrs.

Gwybodaeth Ychwanegol

Ffi stiwdio £10

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.