Peintio

Trosolwg o’r Cwrs

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau peintio yn y stiwdios celf pwrpasol gan ddefnyddio’r offer ar Gampws Llwyn y Bryn.

Cewch eich annog i ystyried y pwnc rydych chi am ei beintio a’r arddull dilynol rydych chi am ei archwilio. Byddwch chi’n archwilio amrywiaeth o gyfryngau a deunyddiau ar y cwrs.

Bydd Tymor 1 yn canolbwyntio ar beintio ag acrylig
Bydd Tymor 2 yn canolbwyntio ar beintio ag olew i ddechreuwyr
Bydd Tymor 3 yn canolbwyntio ar beintio ag olew i ddechreuwyr a dechreuwyr sydd â rhywfaint o brofiad o beintio

23/6/22

Gofynion Mynediad

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc.
Byddai’n fuddiol i ddysgwyr fynychu bob tymor i gynyddu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, er nid yw hyn yn rhwystr i fynychu bob tymor fel cwrs annibynnol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdios celf a dylunio ar Gampws Llwyn y Bryn. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn o ganlyniadau. Asesir hwn er mwyn cael eich tystysgrif ar gyfer y cymhwyster.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech chi symud ymlaen o unrhyw gwrs rhan-amser i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos oedolion sy’n ddysgwyr sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio fod yn llwybr dilyniant addas ar gyfer hyn.

Gwybodaeth Ychwanegol

Darperir deunyddiau ond mae’r ffioedd stiwdio canlynol yn berthnasol ar gyfer pob cwrs:
Tymor 1 - £15
Tymor 2 - £20
Tymor 3 - £20

Lleoliad(au):
Llwyn y Bryn
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Thu 19 Jan 2023 | Course Code: VA012 PLD2 | Cost: £60

Level E3   Thursday   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket

Start Date: Thu 20 Apr 2023 | Course Code: VA012 PLD3 | Cost: £60

Level 1   Thursday   1.30 - 4.30pm   10 weeks   Llwyn y Bryn  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket