9to90

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill cystadleuaeth Portread Anifail Anwes

Mae dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghategori dan 18 Cystadleuaeth Portread Anifail Anwes Cymuned Greadigol 9i90.

Mae’r gystadleuaeth flynyddol, a drefnwyd gan Jane Simpson o GSArtists, yn rhoi cyfle i bobl y gymuned o bob oedran a gallu ddod ynghyd ac arddangos eu gwaith yn yr oriel.

Category

Arts, Crafts and Photography

Gower College Swansea students win Pet Pawtrait competition

Two Gower College Swansea students have been presented with prizes for the under 18 category of the 9to90 Creative Community Pet Pawtrait competition.

The annual competition, organized by Jane Simpson of GSArtists, gives the community an opportunity to come together from all ages and abilities and to have their work exhibited in the gallery.

Category

Arts, Crafts and Photography

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill cystadleuaeth Rob Brydon

Mae pedwar myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cipio gwobrau yng nghategori dan 18 Cystadleuaeth Portread Cymunedol Creadigol 9to90.

Mae’r gystadleuaeth flynyddol, a drefnwyd gan Jane Simpson o GSArtists, yn rhoi cyfle i’r gymuned ddod ynghyd o bob oedran a gallu ac i arddangos eu gwaith yn yr oriel. Ond eleni, cafwyd arddangosfa rithwir a’r thema oedd actor Rob Brydon, gyda Brydon a’i deulu yn beirniadu’r darnau.

Category

Arts, Crafts and Photography

Gower College Swansea students win Rob Brydon competition

Four Gower College Swansea students have been presented with prizes for the under 18 category of the 9to90 Creative Community Portrait Competition.

The annual competition, organized by Jane Simpson of GSArtists, gives the community an opportunity to come together from all ages and abilities and to have their work exhibited in the gallery. This year, however, the exhibition was virtual and the theme was actor Rob Brydon, with Brydon and his family judging the entries.

Category

Arts, Crafts and Photography
Subscribe to 9to90