Economeg

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs hwn byddwch yn canolbwyntio ar ficroeconomeg a macroeconomeg.

Mae microeconomeg yn rhoi sylw i faterion megis:

  • Pam mae prisiau tai mor uchel?
  • Oes modd rheoli llygredd yn effeithiol?
  • A ddylai llywodraethau ymyrryd â marchnadoedd?

​Mae macroeconomics yn rhoi sylw i faterion megis:

  • Pam mae targed cyfradd chwyddiant gan y llywodraeth a sut mae’n effeithio arnom?
  • Beth fydd yn digwydd i’r economi os bydd pobl yn penderfynu gwario rhagor?
  • Sut rydym yn cael ein heffeithio gan economïau Tsieina a’r India?
  • Sut mae economi’r DU yn cael ei heffeithio gan economïau sy’n datblygu?

Gwiriwyd Ionawr 2021

Gofynion Mynediad

Proffil TGAU cryf, gan gynnwys gradd B o leiaf mewn TGAU Mathemateg a Saesneg.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir y cwrs trwy ddau arholiad ysgrifenedig UG, gyda chwestiynau ateb byr mewn un. Ar Safon Uwch, mae dau bapur arall, eto gyda chwestiynau ateb byr, traethodau ac ymateb data.

Cyfleoedd Dilyniant

Cyrsiau AU a addysgir yng Ngholeg Gŵyr Abertawe y gallwch symud ymlaen iddynt gan gynnwys HND Busnes a Chyfrifeg (cwrs breiniol o Brifysgol De Cymru).

Mae nifer o fyfyrwyr yn symud ymlaen i brifysgolion Russell Group, gan gynnwys Rhydgrawnt. Gallai gyrfaoedd yn y dyfodol gynnwys cyllid, bancio,cyfrifeg, addysg, yswiriant, meddygaeth a pheirianneg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gofyn i fyfyrwyr brynu gwerslyfrau. Gallai’r cwrs gynnwys teithiau sy’n gofyn am gyfraniad gan fyfyrwyr.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No