Y Celfyddydau Perfformio (Diploma Estynedig L3)

Trosolwg o’r Cwrs

Mae Diploma Estynedig UAL (Prifysgol y Celfyddydau Llundain) Lefel 3 yn y Celfyddydau Perfformio yn gwrs dwy flynedd sy’n gyfwerth â thair Safon Uwch yn system pwyntiau UCAS. Mae amrywiaeth o feysydd astudio ar draws disgyblaethau dawns, actio a chanu sy’n cwmpasu ystod o sgiliau megis:

 • Techneg actio
 • Theatr glasurol
 • Techneg canu
 • Symudiad cyfoes
 • Perfformiad theatr gerdd
 • Theatr i blant
 • Perfformiad wedi’i sgriptio
 • Creu yn fyrfyfyr
 • Canu ensemble
 • Jazz
 • Dyfeisio
 • Bale

Er bod pwyslais ar waith ymarferol a pherfformio, bydd rhaid i chi gwblhau aseiniadau ysgrifenedig a datblygu’ch sgiliau fel ymarferydd gwybodus a myfyriol trwy lyfrau log gwerthusol a dyddiaduron ymarfer. Byddwch yn dysgu sut i werthuso a gwneud sylwadau beirniadol ar waith proffesiynol a’ch ymarfer creadigol eich hunan, a dysgu rhagor am ddiwydiant ehangach y celfyddydau perfformio trwy astudiaethau diwydiant a chyd-destunol.

Byddwch yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o berfformiadau sy’n cynnwys rhannu gwaith ar raddfa fach yn ogystal â chynhyrchiadau mwy mewn lleoliadau allanol.

Diweddarwyd Hydref 2021

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Y Celfyddydau Perfformio (Diploma Lefel 2) proffil rhagoriaeth. Mae gradd C mewn TGAU Saesneg yn hanfodol.

Diddordeb a phrofiad yn y celfyddydau perfformio ac argymhellir eich bod yn aelod o grŵp perfformio y tu allan i’r ysgol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Asesir eich dysgu trwy brosiectau a osodir gan eich darlithwyr. Byddwch yn cwblhau’r rhain drwy gydol eich cwrs gan ddefnyddio nifer o ddulliau gwahanol, megis senarios cynhyrchu go iawn, dyddiaduron, prosiectau, cyflwyniadau a pherfformiadau.

Yn ystod y flwyddyn cewch gyfleoedd i fynd i gynyrchiadau lleol a pherfformiadau nodedig yn Stratford a Llundain. Mae’r gwibdeithiau a drefnir yn dibynnu ar berfformiadau sydd ar gael yn ystod y flwyddyn.

Bydd y gweithdai a drefnir yn gysylltiedig yn benodol â’r cwrs Lefel 3 a byddant yn amrywio yn dibynnu ar ffocws eich tymor.

Bob prynhawn Mercher, caiff myfyrwyr gyfleoedd ychwanegol i weithio gydag amrywiaeth o ymarferwyr proffesiynol. Mae sesiynau blaenorol wedi cynnwys: Actio ar gyfer Teledu a Ffilm, Llais ar gyfer Radio, Cynrychiolydd Dawns Theatr Gerdd, Hyfforddi Un i Un ar gyfer Clyweliadau a Phrosiectau Cymraeg a Dwyieithog.

Mae cwrs y Celfyddydau Perfformio Lefel 3 yn cael ei addysgu ym Mloc y Celfyddydau ar Gampws Gorseinon. Mae’n gwrs amser llawn sy’n canolbwyntio ar wersi a addysgir a gwaith prosiect. Fel rhan o’r rhaglen Lefel 3 byddwch hefyd yn astudio’r cwrs Bagloriaeth Cymru Uwch. 

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech symud ymlaen i’r cwrs Lefel 4 Theatr Gerdd neu’r cwrs Diploma mewn Perfformio (Lefel 4) yn y Coleg.

Mae cyn-fyfyrwyr wedi symud ymlaen i amrywiaeth o brifysgolion nodedig a cholegau arbenigol. Mae cynigion yn cynnwys lleoedd yn Mountview, Arts Ed, RADA, Laine Theatre Arts, East 15, LIPA, RWCMD, Bird College, Rose Bruford, Urdang, GSA, Academi Emil Dale a Chanolfan Stiwdio Llundain.

Mae cynigion prifysgol yn cynnwys: Prifysgol Chichester, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant - Caerdydd, Ysgol Actio Arden – Prifysgol Manceinion, Prifysgol Cymbria, Prifysgol Swydd Gaerloyw, Coleg Blackpool a Fylde, Prifysgol De Cymru, Prifysgol Dinas Birmingham, Prifysgol Portsmouth, Prifysgol y Santes Fair Twickenham a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd.

Gwybodaeth Ychwanegol

Oherwydd natur y cwrs mae ffi stiwdio o £150 fesul blwyddyn astudio. Mae costau’r cwrs yn rhoi modd i ni drefnu gwibdeithiau i’r theatr, rhoi cyfleoedd gweithdy a gwahodd siaradwyr gwadd proffesiynol yn y diwydiant ac mae costau cysylltiedig â chynhyrchu sioeau hefyd.

Lleoliad(au):
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No