international

Farewell to the Class of 2019

Some of our departing international A level students recently attended a graduation lunch at Sketty Hall.

The lunch was a celebration of the students time at the College and all guests enjoyed a traditional British meal.

Our A2 students currently hold offers from 20 of the 24 Russell Group Universities, including Oxbridge.

The International department wishes all of our A2 students a fond farewell and every success for their future.

Category

International

Urdd Eisteddfod Medals

This year, our International art students secured multiple Urdd Eisteddfod awards across various mediums.

In the regional heat, Korean student Bella took the first place in both the Computer Graphics and Graphics in Photography categories.

Our Chinese students also took home prizes. Photography student Trista took the first place in the Monochrome Print category, while Iris won the Printing and Fashion category at the Regionals and then went on to achieve second place at the Nationals in the same category.

Category

International

Adran ryngwladol yn ennill gwobr addysg

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi derbyn Gwobr Rhagoriaeth Addysg Fyd-eang Ysgol Uwchradd Education First (EF).

Rhoddwyd y wobr i’r Coleg i gydnabod ei rôl wrth helpu nifer o’i fyfyrwyr i gyflawni canlyniadau Safon Uwch ardderchog a symud ymlaen i rai o brifysgolion mwyaf nodedig y byd.

“Mae EF yn frand byd-eang adnabyddus ym myd addysg ac felly mae’n fraint go iawn i’r tîm rhyngwladol a staff addysgu Safon Uwch gael eu cydnabod am yr holl waith caled, ymroddiad ac ymrwymiad y maent yn eu darparu i gefnogi ein myfyrwyr,” dywedodd y Pennaeth Rhyngwladol, Kieran Keogh.

Category

International

Ymweliad â Chaergrawnt

Roedd ein myfyrwyr Rhyngwladol yn rhan o grŵp o dros 80 o ddysgwyr a fynychodd ymweliad consortiwm HE+ Abertawe â Chaergrawnt eleni.

Roedd y digwyddiad yn cynnwys dosbarthiadau arbenigol ar gyfer pynciau penodol, ymweliadau â’r coleg a sesiwn rhwyfo ymlaciedig ar Afon Gaergrawnt.

Yn y llun gweler Jasmine a Molly, sy’n dod o Tsieina. Mae’r ddwy yn astudio mathemateg a’r gwyddorau yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

 

Category

International

Cambridge visit

Our International students were among a group of over 80 learners who attended this year’s Swansea HE+ Consortium visit to Cambridge.

The event included subject specific masterclasses, college visits and a relaxing punting session on the River Cam.

Pictured here are Jasmine and Molly, both from China, who are studying maths and sciences at Gower College Swansea.

 

Category

International

Cytuno ar bartneriaeth Chwaer-ysgol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi arwyddo cytundeb bartneriaeth ‘Chwaer Ysgol’ gydag Ysgol Uwchradd No.49 Wuhan, Tsieina. Mae’r ddau bartner wedi cytuno i gymryd rhan mewn cyfnewidiau staff a myfyrwyr ac wedi cytuno i rannu arferion da.

Mae Wuhan yn chwaer-ddinas swyddogol i Abertawe. Mae cysylltiadau’r ddwy ddinas yn dyddio yn ôl i’r 1800au pan oedd Griffith John, cenhadwr arloesol o Abertawe, yn byw yn yr ardal. Sefydlodd John un o ysbytai mwyaf Tsieina yn ystod y cyfnod hwn, sef Ysbyty Undeb Wuhan.

Category

International

Sister School partnership agreed

Gower College Swansea has signed a ‘Sister School’ partnership with Wuhan No. 49 High School, China, with both parties agreeing to participate in student and staff exchanges and share best practice.

Wuhan is an official sister city of Swansea. Their ties date back to the 1800s when Griffith John, a pioneering missionary from Swansea, lived in the area and founded one of the largest hospitals in China, The Wuhan Union Hospital.

It is hoped that a group of Wuhan students and teachers will visit the College this year for a study tour.

Category

International

Tudalennau

Subscribe to RSS - international