Dechrau arni mewn Plymwaith

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs yn eich helpu i gael ymwybyddiaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer plymwaith.

Ychwanegwyd Hydref 2019

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad ffurfiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Nid oes dulliau asesu penodol ar gyfer yr uned hon.

Bydd dysgwyr yn creu tystiolaeth o gyflawniad ar gyfer yr holl feini prawf asesu.

Mae’r dysgu yn digwydd mewn gweithdai/ystafelloedd dosbarth.

Cyfleoedd Dilyniant

Cyrsiau plymwaith pellach yn y Coleg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i fyfyrwyr wisgo oferôls ac esgidiau gwarchod.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Wed 22 Sep 2021 | Course Code: VA520 EJC | Cost: £190

Level Entry 3   Wed   5.30-8.30pm   10 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course

Start Date: Wed 12 Jan 2022 | Course Code: VA520 EJC2 | Cost: £190

Level Entry 3   Wed   5.30-8.30pm   10 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course

Start Date: Wed 30 Mar 2022 | Course Code: VA520 EJC3 | Cost: £190

Level Entry 3   Wed   5.30-8.30pm   10 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course