Dechrau arni mewn Plymwaith

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs yn eich helpu i gael ymwybyddiaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer plymwaith.

Ychwanegwyd Hydref 2019

Gofynion Mynediad

Dim gofynion mynediad ffurfiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Nid oes dulliau asesu penodol ar gyfer yr uned hon.

Bydd dysgwyr yn creu tystiolaeth o gyflawniad ar gyfer yr holl feini prawf asesu.

Mae’r dysgu yn digwydd mewn gweithdai/ystafelloedd dosbarth.

Cyfleoedd Dilyniant

Cyrsiau plymwaith pellach yn y Coleg.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i fyfyrwyr wisgo oferôls ac esgidiau gwarchod.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed Course Information

Where and when can I study?

Start Date: Wed 14 Apr 2021 | Course Code: VA520 ETC3 | Cost: £30

Level E3   Wed   5.30-8.30pm   10 weeks   Tycoch  

Enrol on this course