Skip to main content

Dechrau Arni mewn Gosod Brics

Rhan-amser
Lefel Mynediad
Kingsway Centre, Llys Jiwbilî
10 wythnos
Ffôn: , 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Trosolwg

Mae’r cwrs nos gosod brics yn cynnig y sgiliau a’r technegau hanfodol sydd eu hangen i gael profiad mewn gosod brics. Wedi’i gynllunio i ystyried y rhai sydd ag amserlenni prysur, mae’r dosbarthiadau hyn yn darparu hyfforddiant a gwybodaeth ymarferol mewn fformat cryno. Bydd myfyrwyr yn dysgu hanfodion gosod brics, gan gynnwys cymysgu morter yn iawn, torri brics, a thechnegau gosod. Mae’r cwrs yn ymdrin â gwahanol fathau o fondiau, megis bond estyn, bond bricsen goes, a bond Seisnig, yn ogystal â chyfrifiadau a mesuriadau gwaith brics sylfaenol. 

Erbyn diwedd y cwrs, bydd myfyrwyr wedi ennill y sgiliau angenrheidiol i fynd i’r afael â phrosiectau gosod brics sylfaenol. P’un a ydych chi’n ddechreuwr sy’n ceisio datblygu sgil newydd neu’n awyddus i wella’ch galluoedd presennol, mae ein dosbarthiadau nos gosod brics wedi’u teilwra i ddiwallu’ch anghenion. 

Gwybodaeth allweddol

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Mae addysgwyr profiadol yn arwain myfyrwyr trwy dechnegau sylfaenol gosod brics, gan ddarparu arddangosiadau ac esboniadau cam-wrth-gam. Gall myfyrwyr gymhwyso eu dysgu mewn amgylchedd gweithdy, gan weithio gyda brics a morter go iawn. Mae’r dull ymarferol hwn yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddatblygu eu sgiliau a’u hyder mewn gosod brics wrth dderbyn adborth a chymorth.  

Nod y dosbarthiadau hyn yw bod yn rhyngweithiol a diddorol ar gyfer profiad dysgu effeithiol. 

Gallech symud ymlaen i’r cwrs Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu - Amlsgiliau.

Off