Sgiliau Weldio Rhagarweiniol, Canolradd ac Uwch (Lefelau 1-3)

Trosolwg o’r Cwrs

Dyma gymhwyster weldio City & Guilds a gynigir ar Lefelau 1, 2 neu 3 – yn dibynnu ar brofiad a gallu. Mae’n ddelfrydol i’r rhai sy’n bwriadu uwchsgilio neu ddysgu gwahanol brosesau i wella’r sgiliau sydd eisoes ganddynt.

Diweddarwyd Ebrill 2017

Dull Addysgu’r Cwrs

Y brosesau sy’n cael eu hastudio yw:
Weldio MIG
Weldio TIG
Weldio MMA neu nwy
Platiau a phibellau (dur gwrthstaen / alwminiwm)
Gall ymgeiswyr ddewis un neu fwy o brosesau, er mae’n annhebygol y bydd mwy na dwy broses yn gallu cael eu hastudio mewn blwyddyn.

Cyfleoedd Dilyniant

Gallech symud ymlaen i ddysgu technegau gyda dur adeileddol / pibellau

Lleoliad(au):
Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Gwybodaeth Fanwl am y Cwrs

Ble a phryd y gallaf astudio?

Start Date: Tue 14 Sep 2021 | Course Code: SG293 ETB | Cost: £600

Level 1/2   Tue   5-8pm   34 weeks   Tycoch  

Start Date: Thu 16 Sep 2021 | Course Code: SG293 ETD | Cost: £600

Level 1/2   Thur   5-8pm   34 weeks   Tycoch