community

Gower College Swansea brightens up community in partnership with local company and councillors

Gower College Swansea has recently funded the painting of three telecom boxes near their campuses, two at Sketty Green and one at Tycoch.

The project, in partnership with local Councillors Mike Day and Cheryl Philpott, aims to improve the community feeling around the campuses. The work was carried out by Ffion Nolwenn, a past student of the College from local company, Fresh Creative Co.

Category

Other

Staff a myfyrwyr y Coleg yn cefnogi Pride Abertawe

Roedd staff a myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wrth eu bodd yn cefnogi amrywiaeth o ddigwyddiadau Pride Abertawe 2019.

Ar gyfer y sioe Up Next with Pride yn Theatr y Dywysoges Frenhinol - a drefnwyd gan Jermin Productions - roedd myfyrwyr cerddoriaeth o Gampws Llwyn y Bryn wedi cymryd eu lle ymhlith cantorion, dawnswyr, corau a pherfformwyr ifanc i lwyfannu sioe sydd wedi’i disgrifio fel ‘ffrwydrad o ddewrder, hyder ac wrth gwrs talent!’

College staff and students support Swansea Pride

Staff and students from Gower College Swansea were delighted to support a range of Swansea Pride 2019 events.

For the Up Next with Pride showcase at the Princess Royal Theatre – which was organised by Jermin Productions - music students from the Llwyn y Bryn Campus took their place amongst singers, dancers, choirs and young performers to put on a show that has been described as an ‘explosion of courage, confidence and of course talent!’

Category

ESOL and Adult Basic Education Hairdressing, Beauty and Holistics Music, Media and Performance

Y Coleg yn dathlu Ffair Amrywiaeth 2018

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi mwynhau Ffair Amrywiaeth fywiog a llwyddiannus arall.

Ymhlith yr adloniant ar gael eleni roedd drymio Affricnanaidd, celfyddydau milwrol o Frasil, dawnsio Indiaidd Bollywood a dawnsio stryd. Cafodd cerddoriaeth fyw ei darparu hefyd gan fyfyrwyr o Gampysau Llwyn y Bryn a Gorseinon.

Roedd y partneriaid cymuned oedd yn mynychu yn cynnwys EYST, BAWSO, Cymdeithas Tsieineaidd Cymru a’r Ganolfan Gymuned Affricananidd.

College celebrates the Diversity Fayre 2018

Staff and students at Gower College Swansea have enjoyed another vibrant and successful Diversity Fayre.

Among the entertainment on offer this year was African drumming, Brazilian martial arts, Bollywood Indian dance and street dance. Live music was also provided by students from the Llwyn y Bryn and Gorseinon Campuses.

Community partners in attendance included EYST, BAWSO, Chinese in Wales Association and the African Community Centre.

Category

Electrical Engineering ESOL and Adult Basic Education Independent Living Music, Media and Performance Sport and Fitness

Lansio ymgyrch casglu sbwriel yn Nhycoch

Roedd pawb at eu gwaith yng Ngholeg Gŵyr Abertawe pan ddaeth llysgennad yr Elyrch, Lee Trundle, i gefnogi ymgyrch casglu sbwriel newydd sbon ar gampws Tycoch.

Fel rhan o’r ymgyrch, bydd grŵp tiwtorial gwahanol o Dycoch yn patrolio’r ardal o amgylch y campws bob dydd Iau, gan wirio pedwar llwybr yn Nhycoch/Sgeti a chan ddefnyddio cyfarpar a roddwyd yn garedig iawn gan Ddinas a Sir Abertawe.

Litter pick initiative launched at Tycoch

It was all hands on deck at Gower College Swansea when Swans Ambassador Lee Trundle dropped by to lend his support to a brand new litter picking initiative at the Tycoch campus.

The initiative will see a different tutor group from Tycoch patrol the area around the campus every Thursday, covering four routes in Tycoch/Sketty using equipment kindly donated by City and Council of Swansea.  

Coleg yn lansio prosiect codi sbwriel

Mae staff a myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn torchi eu llewys ac yn gwisgo menig a siacedi gwelededd uchel wrth iddynt ddechrau menter newydd i godi sbwriel o amgylch campws Gorseinon.

Mae’r prosiect cymunedol hwn yn cael ei lywio gan y Cyngh Kelly Roberts, cyn-fyfyriwr yn y Coleg, a’r Rheolwr Maes Dysgu Cynorthwyol Jenny Hill.

“Mae brwdfrydedd staff a myfyrwyr y Coleg a’r ffordd maen nhw wedi ymroi’n llwyr i’r fenter newydd hon wedi creu argraff arna i,” dywedodd y Cyngh Roberts.

College launches litter picking project

Staff and students at Gower College Swansea are rolling up their sleeves and donning gloves and high-vis jackets as they begin a new litter picking initiative around the Gorseinon campus.

This community project is being driven by Cllr Kelly Roberts, who is a former student of the College, and Assistant Learning Area Manager Jenny Hill.

“I’ve been very impressed with the enthusiasm of the staff and students at the College and the way they have really bought into this new initiative,” says Cllr Roberts.

Tudalennau

Subscribe to RSS - community