higher education

Myfyrwyr yn annog pobl i ailystyried ‘ffasiwn cyflym’

Mae myfyrwyr o Gampws Llwyn y Bryn Coleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd ffenestr siop elusen leol drosodd i helpu i godi ymwybyddiaeth o ffasiwn moesegol.

Mae’r myfyrwyr Gradd Sylfaen Ffasiwn a Thecstilau, ochr yn ochr â’u darlithydd Elinor Franklin, yn gweithio mewn partneriaeth â siop y Samariaid yn Uplands i steilio ac addasu detholiad o ddillad ail-law.

Category

Arts, Crafts and Photography

Students urge a rethink of ‘fast fashion’

Students from Gower College Swansea’s Llwyn y Bryn Campus have taken over the window of a local charity shop to help raise awareness of ethical fashion.

The Foundation Degree Fashion and Textiles students, alongside lecturer Elinor Franklin, are working in partnership with the Samaritans shop in the Uplands to style and customise a selection of pre-loved outfits.

Category

Arts, Crafts and Photography Higher Education

Y Coleg yn dathlu graddedigion AU

Bu dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe mewn digwyddiad graddio arbennig yn ddiweddar a gynhaliwyd yn y Neuadd Fawr ar Gampws Bae Prifysgol Abertawe.

Roedd y myfyrwyr yn dathlu llwyddiant mewn pynciau mor amrywiol â chyfrifeg, peirianneg, arweinyddiaeth a rheolaeth, therapïau tylino chwaraeon, rheolaeth gwallt a harddwch, gofal plant, a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

College celebrates HE graduates

Over 100 Higher Education students from Gower College Swansea recently attended a special graduation event at the Great Hall on Swansea University's Bay Campus.

The students were celebrating achievement in subjects as diverse as accountancy, engineering, leadership and management, sports massage therapies, hair and beauty management, childcare, and health and social care services.

Tudalennau

Subscribe to RSS - higher education