competition

Gower College Swansea student fast-tracked to Lyon!

Gower College Swansea student, Scott Tavner, has been entered straight into the WorldSkills Lyon squad after his outstanding performance in the WorldSkills UK 2021 National Finals.

WorldSkills is a global movement of over 80 countries, which supports young people across the world via competitions-based training, assessment, and benchmarking. The WorldSkills competitions are known by many as the ‘skills Olympics’, with competitors being trained to develop their personal and employability skills, as well as technical.

Category

Electronic Engineering

Gower College Swansea students win Pet Pawtrait competition

Two Gower College Swansea students have been presented with prizes for the under 18 category of the 9to90 Creative Community Pet Pawtrait competition.

The annual competition, organized by Jane Simpson of GSArtists, gives the community an opportunity to come together from all ages and abilities and to have their work exhibited in the gallery.

Category

Arts, Crafts and Photography

Gower College Swansea student makes team UK line up for WorldSkills’ European Showdown

Fourteen of the UK’s best young apprentices and professionals have been selected to take on the crème de la crème of their European peers in the first big skills pressure test of the post Brexit era – EuroSkills.

Rhys Watts, Electronic Engineering Apprentice Technician at Gower College Swansea, is the youngest of the team, representing the UK in the Electronics Prototyping category.

Category

Electronic Engineering

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Llongyfarchiadau i Pariyah, band sy’n cynnwys Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell ac Eleri Van Block yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd; Leah Jones yn y gystadleuaeth Marchnata Gweledol a Wiktoria Nebka yn y gystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Media medal haul for Gower College Swansea

Seven Gower College Swansea students have medalled in the Media and Creative category of Skills Competition Wales.

Congratulations to Pariyah, a band consisting of Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell and Eleri Van Block in the Popular Music competition; Leah Jones in the Visual Merchandising competition and Wiktoria Nebka in the Fashion Design and Technology competition.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Gobaith am wobr i Sally sy’n esiampl i ferched ym myd gwyddoniaeth

Mae Sally Hughes yn edrych ymlaen at yrfa ddifyr gyda Tata Steel ym Mhort Talbot ac yn gobeithio ysbrydoli merched eraill i ddilyn gyrfa wyddonol.

Sally oedd yr unig ferch mewn grŵp o brentisiaid technegol a gychwynnodd gyda’r cwmni ym Mhort Talbot ym mis Medi 2016 a dywed na fu’n hawdd llwyddo mewn amgylchedd mor wrywaidd.

Fodd bynnag, mae’r ferch ifanc 19 oed o Bort Talbot yn benderfynol o gyflawni ei photensial trwy fanteisio ar bob cyfle a gaiff. 

Category

Maths, Science and Social Sciences

Shortlisted Sally is a science career role model at Tata Steel

Sally Hughes is on course for a rewarding career with Tata Steel in Port Talbot and hopes to inspire other young women to follow a science career pathway.

The only female in a group of technical apprentices recruited by the company in Port Talbot in September, 2016, she says it has not been easy to be successful within a male dominated environment.

However, the 19-year-old from Port Talbot is determined to reach her full potential by embracing all opportunities available to her.

Category

Maths, Science and Social Sciences

Michelle oedd wyneb SkillsCymru – ai chi fydd nesaf?

Mae’r helfa am ddarpar gyflwynwyr teledu, troellwyr radio neu gynhyrchwyr YouTube ymlaen, wrth i bobl ifanc ledled Cymru gael eu hannog i ymgeisio i fod “wyneb” SkillsCymru.

SkillsCymru yw cyfres ddigwyddiadau flynyddol fwyaf Cymru am yrfaoedd, sgiliau, swyddi a phrentisiaethau a fydd yn dychwelyd i Landudno a Chaerdydd ym mis Hydref 2017.

Mae’r trefnyddion yn chwilio am gyflwynwyr newydd, a gaiff eu dilyn gan griw ffilmio wrth iddynt fforio’r digwyddiad a chyfweld ag arddangoswyr ac ymwelwyr.

Michelle was the face of SkillsCymru – will you be next?

The hunt for aspiring TV presenters, radio DJs or YouTubers is on, as young people across Wales are encouraged to apply to be the “face” of SkillsCymru.

SkillsCymru is Wales’ largest annual series of careers, skills, jobs and apprenticeship events and will return to Llandudno and Cardiff in October 2017.

The organisers are searching for new “hosts”, who will be followed by a film crew as they explore the event and interview exhibitors and visitors.

Tudalennau

Subscribe to RSS - competition