prentisiaeth

Coleg yn cyflwyno prentisiaeth arloesol newydd Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch dros ben o gyhoeddi argaeledd llwybr prentisiaeth newydd sbon o’r enw Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr. Dyluniwyd y llwybr newydd hwn i ateb anghenion cyflogwyr a bylchau sgiliau yn yr ardal leol, gan roi modd i ddysgwyr ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol wrth weithio a dysgu. 

Category

Digital Skills

Noson agored a sesiynau gwybodaeth prentisiaethau ar gyfer Wythnos Prentisiaethau

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (NAW) 2023 yw’r 16eg dathliad blynyddol o brentisiaethau yn y DU. Mae’n dod â busnesau a phrentisiaid ynghyd i daflu goleuni ar yr effaith gadarnhaol y mae prentisiaethau yn eu cael ar unigolion, busnesau a’r economi ehangach. Mae’n cyd-daro ag Wythnos Prentisiaethau Cymru (AWW) sy’n dathlu ac yn hyrwyddo prentisiaethau yng Nghymru fel llwybr gwerthfawr i waith neu yrfa newydd. 

Category

Other

Helpu i achub bywydau gyda data diolch i’r Coleg

Mae cariad at ddata yn helpu un o gyn-fyfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i chwarae rhan annatod yn y GIG, ar ôl i’w choleg ei chynorthwyo i ddilyn prentisiaeth ddelfrydol er gwaethaf yr heriau a ddaeth yn sgil y pandemig.

Mae Laurice Keogh (19) o Gasllwchwr, Abertawe, wedi bod â’i bryd ar yrfa mewn data ers pan oedd yn ifanc. Heddiw, mae’r awydd hwnnw wedi arwain at ddechrau gyrfa fel prentis gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru (IGDC), gan helpu i newid y ffordd y caiff gwasanaethau iechyd a gofal eu darparu.

Category

A Level and GCSE

Annog busnesau Cymru i ailystyried strategaethau recriwtio ymysg argyfwng yn y gweithlu

Gan fod Wythnos Prentisiaethau Cymru ar y gweill (7-13 Chwefror), mae busnesau Cymru yn cael eu hannog i ailystyried strategaethau recriwtio presennol er mwyn rheoli gweithluoedd y dyfodol yn y ffordd orau.

Mae Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe a Vaughan Gething, y Gweinidog dros yr Economi, yn gofyn i fusnesau Cymru ystyried recriwtio prentisiaid mewn ymgais i lenwi swyddi gwag.

Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio dwy brif wobr prentisiaeth arall

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill teitlau nodedig ‘Darparwr y Flwyddyn y DU - Prentisiaethau Digidol’ a ‘Darparwr y Flwyddyn y DU - Prentisiaethau Peirianneg a Gweithgynhyrchu’ yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC FE Week ac AELP. Y Coleg oedd yr unig ddarparwr o Gymru i ennill gwobr a’r unig ddarparwr yn y DU i sicrhau dwy wobr yn y digwyddiad.

Subscribe to prentisiaeth