Bwletin Swyddi Gwag Prentisiaethau Wythnosol - 3 Gorffennaf


Diweddarwyd 03/07/2023

Mae prentisiaethau yn ffordd wych o gael cymwysterau wrth i chi weithio ac ennill cyflog.

Fel un o’r darparwyr prentisiaethau mwyaf yng Nghymru, mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o rannu amrywiaeth o swyddi gwag prentisiaeth.

Os hoffech wneud cais am y rhain, cysylltwch â’r bobl isod.

3 Gorffennaf_3 July

Tags: