HE

Llongyfarchiadau i'n myfyrwyr AU 2016

Yn ddiweddar aeth dros 100 o fyfyrwyr Addysg Uwch o Goleg Gŵyr Abertawe i ddigwyddiad graddio arbennig yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae Prifysgol Abertawe.

Roedd y myfyrwyr yn dathlu llwyddiant mewn pynciau mor amrywiol â chyfrifeg, peirianneg, arweinyddiaeth a rheolaeth, therapïau tylino chwaraeon, rheolaeth gwallt a harddwch, gofal plant, a gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Llongyfarchiadau i'n graddedigion AU 2015!

Aeth myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe i seremoni graddio arbennig yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn y ddinas i ddathlu ennill eu cymwysterau addysg uwch a phroffesiynol.

Roedd bron 100 o fyfyrwyr wedi gwisgo’u capiau a’u gynau i gasglu tystysgrifau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau gan gynnwys AAT Cyfrifeg, Peirianneg, Trin Gwallt a Harddwch, TG, Gofal Plant, Dysgu a Datblygu, Busnes, Chwaraeon ac Arweinyddiaeth a Rheolaeth.

Congratulations to our 2015 HE graduates!

Gower College Swansea students have attended a special graduation ceremony at the city’s National Waterfront Museum to celebrate the achievement of their higher education and professional qualifications.

Almost 100 students donned their cap and gowns to collect certificates in a range of disciplines including AAT Accounting, Engineering, Hair and Beauty, IT, Children’s Care, Learning and Development, Business, Sport and Leadership and Management.

Coleg yn ennill statws 'Aelod Cyswllt' gan y Gymdeithas Frenhinol

Yn ddiweddar mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws ‘Aelod Cyswllt’ gan y Gymdeithas Frenhinol, academi wyddoniaeth genedlaethol y DU.

Mae Cynllun Ysgolion a Cholegau Cyswllt y Gymdeithas Frenhinol yn rhwydwaith o athrawon brwdfrydig sy'n rhannu eu profiad er mwyn helpu i hyrwyddo rhagoriaeth ym maes addysgu gwyddoniaeth a mathemateg.

Roedd y Gymdeithas Frenhinol wedi cyfweld â’r darlithydd bioleg Amy Herbert yn ddiweddar ar gyfer ei phodlediad mis Medi a gofynnwyd iddi am brosiectau STEM amrywiol y coleg.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

Tudalennau

Subscribe to RSS - HE