Music

A return to rock for Gower College Swansea students

Two years of Covid restrictions have had a huge impact on the music industry. With performances either banned or heavily restricted, it has been a tough time for aspiring young musicians. Music performance students at Gower College Swansea adapted as best as they could, but closed-door live streams and socially distanced seated audiences haven’t been quite the same.

This all changed on Valentine’s Day as the learners took to the Bunkhouse in Swansea for a night of music.

Category

Music, Media and Performance

College’s music students take Fringe Festival by storm

Gower College Swansea’s Music Production and Performance students recently performed at their very own Swansea Fringe Festival stage. 

The Beacons x Gower College Swansea Takeover stage, at Hangar 18 on Saturday 23 October, featured music from College bands Avalanche, Konflix, Fish Tank, & Ocean View, along with a performance from alumni student and former student of the year, Olivia Kneath. The bands covered a wide span of genres, from indie to alt and hardcore. 

Category

Music, Media and Performance

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Llongyfarchiadau i Pariyah, band sy’n cynnwys Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell ac Eleri Van Block yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd; Leah Jones yn y gystadleuaeth Marchnata Gweledol a Wiktoria Nebka yn y gystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Media medal haul for Gower College Swansea

Seven Gower College Swansea students have medalled in the Media and Creative category of Skills Competition Wales.

Congratulations to Pariyah, a band consisting of Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell and Eleri Van Block in the Popular Music competition; Leah Jones in the Visual Merchandising competition and Wiktoria Nebka in the Fashion Design and Technology competition.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Myfyrwyr yn barod i astudio cerddoriaeth yn y prifysgolion gorau

Mae myfyrwyr Safon Uwch Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cael cynigion cwrs gan rai o’r prifysgolion a’r conservatoires gorau yn y DU.

“Rydyn ni wedi cael blwyddyn wych o ran dilyniant myfyrwyr o Goleg Gŵyr Abertawe i addysg uwch ac rydw i wrth fy modd bod cynifer ohonyn nhw wedi cael lle yn y sefydliadau nodedig hyn,” dywedodd yr Arweinydd Cwricwlwm Jonathan Rogers. “Mae pob un wedi mynd trwy broses clyweliadau hynod drwyadl a chystadleuol a dylen nhw fod yn falch iawn o’u cyflawniadau.”

Category

Music, Media and Performance

Students ready to face the music at top universities

A Level Music students from Gower College Swansea are celebrating after receiving course offers from some of the top universities and conservatoires in the UK.

“We’ve had a fantastic year for student progression from Gower College Swansea to higher education and I’m delighted that so many of them have gained places at these prestigious institutions,” says Curriculum Leader Jonathan Rogers. “They have each undergone an extremely rigorous and competitive auditions process and should feel very proud of their achievements.”

Category

Music, Media and Performance

Soprano yn rhoi dosbarth meistr ar glyweliadau

Cafodd myfyrwyr Cerddoriaeth Safon Uwch yng Ngholeg Gŵyr Abertawe gyfle gwych yn ddiweddar i fwynhau dosbarth meistr gyda'r soprano fyd-enwog Eiddwen Harrhy.

“Mae Eiddwen yn dalent arbennig ac roedd yn fraint ei chroesawu hi i'r coleg lle y treuliodd amser gyda'r myfyrwyr a fydd yn cael clyweliadau cyn bo hir i geisio cael lle mewn Conservatoire ar hyd a lled y DU, sy'n broses hynod gystadleuol," dywedodd y Rheolwr Maes Dysgu, David Lloyd Jones.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

Soprano delivers audition master class

A Level Music students at Gower College Swansea were treated to a recent master class with internationally renowned soprano Eiddwen Harrhy.

“Eiddwen is an amazing talent and it was our privilege to welcome her to the college, where she spent time with students who will soon be auditioning for highly competitive Conservatoire places across the UK,” says Learning Area Manager David Lloyd Jones.

Category

A Level and GCSE Music, Media and Performance

Llwyddiant myfyrwyr cerdd yng nghymal rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Mae bandiau sy’n cynnwys myfyrwyr galwedigaethol Lefel 3 Cerddoriaeth o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill rhai o’r prif wobrau yng nghymal rhanbarthol Cerddoriaeth Boblogaidd Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yn ddiweddar.

Roedd y myfyrwyr, o’r cwrs Diploma Estynedig ar gampws Llwyn y Bryn, wedi cystadlu yn erbyn cerddorion o wyth coleg arall ar hyd a lled Cymru, gan berfformio dwy gân wreiddiol yr un o flaen panel o feirniaid.

Enillodd Zen Dogs y wobr Aur ac enillodd Inscape y wobr Efydd yn ystod y digwyddiad yn Theatr Ffwrnes, Llanelli.

Category

Music, Media and Performance

Tudalennau

Subscribe to Music