art

Gower College Swansea students win Rob Brydon competition

Four Gower College Swansea students have been presented with prizes for the under 18 category of the 9to90 Creative Community Portrait Competition.

The annual competition, organized by Jane Simpson of GSArtists, gives the community an opportunity to come together from all ages and abilities and to have their work exhibited in the gallery. This year, however, the exhibition was virtual and the theme was actor Rob Brydon, with Brydon and his family judging the entries.

Category

Arts, Crafts and Photography

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Llongyfarchiadau i Pariyah, band sy’n cynnwys Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell ac Eleri Van Block yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd; Leah Jones yn y gystadleuaeth Marchnata Gweledol a Wiktoria Nebka yn y gystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Media medal haul for Gower College Swansea

Seven Gower College Swansea students have medalled in the Media and Creative category of Skills Competition Wales.

Congratulations to Pariyah, a band consisting of Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell and Eleri Van Block in the Popular Music competition; Leah Jones in the Visual Merchandising competition and Wiktoria Nebka in the Fashion Design and Technology competition.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Artistiaid talentog yn dangos eu gwaith

Mae artistiaid, ffotograffwyr a dylunwyr talentog o Goleg Gŵyr Abertawe wedi dathlu diwedd y flwyddyn academaidd gyda chyfres o arddangosfeydd ar draws y ddinas.

Cynhaliwyd y digwyddiad Safon Uwch Celf a Dylunio  yn Adain y Celfyddydau Theatr y Grand Abertawe. Roedd yn dangos gwaith myfyrwyr ar amrywiaeth o gyrsiau gan gynnwys dylunio tecstilau, cyfathrebu graffig, celfyddyd gain a ffotograffiaeth, sydd i gyd yn cael eu haddysgu ar gampws Gorseinon.

Category

Arts, Crafts and Photography

Talented artists show off their work

Talented artists, photographers and designers from Gower College Swansea have celebrated the end of the academic year with a series of exhibitions across the city.

The A Level Art and Design showcase took place at the Swansea Grand Theatre’s Arts Wing and featured the work of students on a range of courses including textile design, graphic communication, fine art and photography, which are all taught at the Gorseinon campus.

The event was also an opportunity to congratulate the students who won prizes at the recent Urdd Eisteddfod. They were:

Category

Arts, Crafts and Photography

Tudalennau

Subscribe to art